м. Івано-франківськ

(0342)-740-640

(098) 0-740-640

(099) 0-740-640

м. Львів

(032) 25-39-749

(094) 99-41-749

МЕНЮ
Сховати
Назва Ціна
'

'Астма, риніт, екзема' молекулярна алергодіагностика

1300

'Весняні дерева' молекулярна алергодіагностика

975

'Кліщі' молекулярна алергодіагностика

1450

'Молоко' молекулярна алергодіагностика

2200

'Плісінь внутрішня' молекулярна алергодіагностика

1040

'Плісінь зовнішня' молекулярна алергодіагностика

1025

'Трави злакові і буряни' молекулярна алергодіагностика

1875

'Трави злакові і лугові' молекулярна алергодіагностика

1010

(ADNA I) антитіла до денатурованої ДНК

430

(ADNA II) антитіла до нативної ДНК

380

(aHAV M) А гепатит, антитіла Ig M

140

(aHBe) В гепатит, антитіла до HBe Ag

140

(aHBS) В гепатит, антитіла до HBS Ag

125

(aHCV M) С гепатит, антитіла Ig M

130

(aHCV) C гепатит, антитіла загальні

100

(aHDV) D гепатит, антитіла загальні

190

(ANA) Антиядерні антитіла

165

(HBV) гепатит В, кількісне визначення ДНК вірусу методом ПЛР

700

(HBV) гепатит В, якісне визначення ДНК вірусу методом ПЛР

150

(HCV генотип) генотипування РНК гепатиту С (1а, 1b, 2, 3а) методом ПЛР

500

(HCV) гепатит С, кількісне визначення РНК вірусу методом ПЛР

750

(HCV) гепатит С, якісне визначення РНК вірусу методом ПЛР

170

(HDV) гепатит D, визначення РНК вірусу методом ПЛР

370

(HGV) гепатит G, визначення РНК вірусу методом ПЛР

360

(HHV-6) герпес вірус-6 (біосередовище), виявлення ДНК методом ПЛР

120

(HHV-6) герпес вірус-6 (кров), виявлення ДНК методом ПЛР

120

(HHV-6) герпес вірус-6 (ліквор), виявлення ДНК методом ПЛР

120

(HHV-6) герпес вірус-6 (сеча), виявлення ДНК методом ПЛР

120

(HHV-6) герпес вірус-6 (слизова носоглотки), виявлення ДНК методом ПЛР

120

(HHV-6) герпес вірус-6 (слизова ротоглотки), виявлення ДНК методом ПЛР

120

(HHV-6) герпес вірус-6 (слина), виявлення ДНК методом ПЛР

120

(HHV-6) герпес вірус-6 тип, антитіла Ig G

150

(SCC) Антиген плоскоклітинної карциноми

350

(ДГЕА) Дегідроепіандростерон-сульфат

120

(НАV) гепатит А, визначення РНК вірусу методом ПЛР

365

(СТГ) Соматотропний гормон

220

(СТГ) Соматотропний гормон з навант.

220

*

*(HCV-RIBA) гепатит С, Ig G та М до індивідуальних білків віруса
((HCV-RIBA) гепатит С, Ig G та М до індивідуальних білків віруса )

240

*HLA-B-27
(HLA-B-27)

550

*Акція ВПЛ 16-18
(Акція ВПЛ 16-18)

105

*Альдостерон
(Альдостерон)

300

*Андростендіон
(Андростендіон)

220

*Антимюллерів гормон
(Антимюллерів гормон)

350

*Антинейтрофільні цитоплазматичні АТ н/к (cANCA,pANCA)
(Антинейтрофільні цитоплазматичні АТ н/к (cANCA,pANCA))

990

*Антитіла до ендомізію IgA
(Антитіла до ендомізію IgA)

1100

*Антитіла до ендомізію IgG
(Антитіла до ендомізію IgG)

1110

*Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози
(Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози)

1035

*Біохімія для ФіброТесту
(Розрахунок фібротесту, гама-Глутамілтранспептидаза, альфа-2-макроглобулін, ApoA1, Гаптоглобін, Білірубін загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ))

535

*Глюкозотолерантний тест
(Глюкоза 1 натще, Глюкоза 3 через 2 години, Глюкоза 2 через годину)

130

*Гомоцистеїн
(Гомоцистеїн)

260

*Гормони жіночі
(Пролактин , Лютеїнізучий гормон, Фолікулостимулюючий гормон)

320

*Дигідротестостерон
(Дигідротестостерон)

300

*Електроліти крові
(Калій, Хлориди, Натрій)

125

*Інсулін + Глюкоза (Індекс HOMA)
(Глюкоза, HOMA-IR, Інсулін)

150

*Кардіологічний пакет
(ST2, NT-proBNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиреутичного гормону))

1200

*Кашлюк ПЛР якісно, слизова ротоглотки
(Кашлюк ПЛР якісно, слизова ротоглотки)

220

*Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу)
(Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу))

1800

*Комплексне обстеження №1
(Комплексне обстеження №1)

1200

*Контроль другої фази МЦ
((ДГЕА) Дегідроепіандростерон-сульфат, Пролактин , Прогестерон, Лютеїнізучий гормон, Фолікулостимулюючий гормон)

530

*Контроль першої фази МЦ
(Пролактин , Лютеїнізучий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Естрадіол (Е2))

430

*Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика (282 показники)
(Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика (282 показники))

6600

*Онкомаркер CYFRA 21-1
(Онкомаркер CYFRA 21-1)

270

*Онкомаркер шлунку СА72-4
(Онкомаркер шлунку СА72-4)

240

*Онкомаркери СА125 + НЕ4
(Онкомаркери СА125 + НЕ4)

370

*Пакет Ig AMGE
(Ig E, Ig G, Ig M, Ig A)

280

*Пакет Біохімія
(Сечовина, Загальний білок, Білірубін загальний, Тимолова проба, Холестерин, Білірубін прямий, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Креатинін)

340

*Пакет гепатити
(HBcor Ag Ig G антитіла до вірусу гепатиту В, HBcor Ag Ig M антитіла до вірусу гепатиту В, (aHCV) C гепатит, антитіла загальні )

290

*Пакет глистні інвазії
(Аскарида IgG, Токсокара IgG, Опісторхіс IgG, Загальні антитіла до лямблії)

405

*Пакет Ліпідограма
(Тригліцериди, Холестерин, Холестерин ліпопротеїдів низької щільності, Холестерин ліпопротеїдів високої щільності, Розрахунок індекса атерогенності)

180

*Пакет насичення трансферина залізом
(Розрахунок насичення трансферина залізом, трансферин, Залізо)

140

*Пакет ПСА
(Простат-специфічний антиген вільний, Простат-специфічний антиген ЗАГАЛЬНИЙ)

200

*Пакет Ревмопроби 1
(С-реактивний білок, Антистрептолізин О, Ревматоїдний фактор)

150

*Пакет Ревмопроби 2
(Серомукоїд, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор)

150

*Пакет розрахунок індекса атерогенності
(Холестерин, Холестерин ліпопротеїдів високої щільності, Розрахунок індекса атерогенності)

100

*Пакет функція щитовидної залози
(Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) , Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (T4))

320

*Пакет: Антитіла до Епштейн-Барр ( ЕА, NА, Ig М )
(Епштейн-Барр Ig G (NA), антитіла до ядерного антигену, Епштейн-Барр (ЕА), антитіла до раннього антигенного комплексу Ig G, Епштейн-Барр Ig М, антитіла до капсидного антигену )

320

*Пакет: Антитіла до токсоплазми ( Іg А, Іg G, Ig М )
(Токсоплазма Ig M, антитіла, Токсоплазма Ig G, антитіла, Токсоплазма Ig A, антитіла)

310

*Папіломавірус квант 15 показників (кількісно)
(Папіломавірус квант 15 показників (кількісно))

400

*Папіломавірус квант 21 показник (кількісно)
(Папіломавірус квант 21 показник (кількісно))

550

*Печінкові проби
(Альбумін, Загальний білок, гама-Глутамілтранспептидаза, Лужна фосфотаза загальна, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Білірубін загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Білірубін прямий)

305

*Пренатальний скринінг 1
(Рарр, Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA І триместру, Вільний БЕТА-ХГТ (8 тиждень - 13 тиждень))

260

*Пренатальний скринінг 2
(Альфа-фетопротеїн (контроль вагітності), Естріол, Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA ІІ триместру, Хоріонічний гонадотропін ХГТ (1 тиждень - 40 тиждень))

310

*Розрахунок індексу вільного тестостерону
(Тестостерон ЗАГАЛЬНИЙ, Індекс вільного тестостерону, Глобулін що звязує статеві гормони (СЗГ))

260

*Скринінг гепатитів
(HBS Ag вірусу гепатиту В, (aHCV) C гепатит, антитіла загальні )

180

*Цистатин-С зі ШКФ
(Цистатин-С зі ШКФ)

520

1

17-оксипрогестерон

130

2

25-OH Вітамін D total

310

A

ANTI-LKM антитіла до мікросом печінки та нирок

260

ApoA1

70

ApoB

70

C

Candida albicans, виявлення ДНК методом ПЛР

120

Cкринінг змішаної алергії у дітей Phadiatop infant

750

D

D-Dimer

170

G

Gardnerella vaginalis, виявлення ДНК методом ПЛР

120

H

HBcor Ag Ig G антитіла до вірусу гепатиту В

110

HBcor Ag Ig M антитіла до вірусу гепатиту В

115

HBe Ag вірусу гепатиту В

140

HBS Ag вірусу гепатиту В

100

I

Ig A

125

Ig A (слина)

125

Ig E

125

Ig G

125

Ig M

125

IgG до грибів роду Аспергілюс

175

N

NT-proBNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиреутичного гормону)

360

P

pH крові

60

S

ScL-70

335

ST2

1200

А

Автоімунна стандартна Х панель

800

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

230

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

45

Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76)

475

Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77)

475

Альбумін

45

альфа-2-макроглобулін

205

альфа-Амілаза

50

Альфа-фетопротеїн (контроль вагітності)

120

Альфа-фетопротеїн (онкоконтроль)

120

Амброзія (суміш)

120

Аналіз крові на LE - клітини

120

Аналіз сечі по Нечипоренко

55

Аналіз сімяної рідини

160

Аналіз сімяної рідини з б/х показниками
(Аналіз сімяної рідини, Б/х дослідження сімяної рідини (цинк і фруктоза))

260

Антибіотикограма №1 (діти та вагітні)

220

Антибіотикограма №2 (дорослі)

220

Антимікросомальні антитіла АМСА

220

Антимітохондріальні антитіла АМХА

250

Антиспермальні А/Т

240

Антистрептолізин О

65

Антитіла до В2-глікопротеїну IgG

340

Антитіла до В2-глікопротеїну IgM

340

антитіла до ВІЛ

100

антитіла до ВІЛ (для вагітних, при наявності обмінної карти)

0

Антитіла до кардіоліпіну IgG

250

Антитіла до кардіоліпіну IgM

250

Антитіла до рецепторів ТТГ

400

Антитіла до сифілісу

100

Антитіла до тиреоглобуліну (ATTГ)

110

Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО)

120

Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)

780

Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA

400

Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG

400

Антитіла до фосфоліпідів Ig G (APHL Ig G)

220

Антитіла до фосфоліпідів Ig M (APHL Ig M)

220

Антитіла до циклічного цитрулінованого виментину

350

Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду

350

Антитіла по системі резус

150

Апельсин

120

Арахіс

120

Аскарида

120

Аскарида IgG

115

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

45

Б

Б/х дослідження сімяної рідини (цинк і фруктоза)

170

Банани

120

Береза

120

Бета-2 мікроглобулін

300

Білірубін загальний

45

Білірубін прямий

45

Білкові фракції

70

Білок яєчний

120

Біохімія сечі

40

Бореліоз IgM+IgG (метод Western Blot)

900

Борелія антитіла IgG

150

Борелія антитіла IgM

150

В

Вальпроєва кислота

130

Ванілмигдальна кислота (сеча)

350

Вільний БЕТА-ХГТ (8 тиждень - 13 тиждень)

120

вірус Епштейн-Барр ПЛР (молоко) біо сер.

120

вірус Епштейн-Барр ПЛР біо сер.

120

вірус Епштейн-Барр ПЛР еякулят

120

вірус Епштейн-Барр ПЛР кількісно, плазма

180

вірус Епштейн-Барр ПЛР кількісно, слина

180

вірус Епштейн-Барр ПЛР кров

120

вірус Епштейн-Барр ПЛР матеріал з уретри

120

вірус Епштейн-Барр ПЛР матеріал з шийки матки

120

вірус Епштейн-Барр ПЛР сеча

120

вірус Епштейн-Барр ПЛР слизова носоглотки

120

вірус Епштейн-Барр ПЛР слизова ротоглотки

120

вірус Епштейн-Барр ПЛР слина

120

Вірус Епштейн-Барр біо.сер. (ліквор)

120

Вірус кору, антитіла IgG

230

Вірус кору, антитіла IgM

320

Вовчаковий антикоагулянт

160

ВПЛ, генотипування ДНК 6-11

130

ВПЛ, генотипування ДНК 16-18

130

Г

гама-Глутамілтранспептидаза

45

Гаптоглобін

140

Гемоглобін

40

Гемолізини (антитіла по системі АВ0)

130

Гепатити Надвірна
(HBS Ag вірусу гепатиту В, (aHCV) C гепатит, антитіла загальні )

0

Гепато/нефрологічна панель

750

Герпес (Varicella zoster) 3 тип, ліквор - якісне дослідження

140

Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма - якісне дослідження

140

Герпес (Varicella zoster) 3 тип, слюна - якісне дослідження

140

Герпес вірус I -II тип ПЛР кров

120

Герпес вірус I -II тип ПЛР (еякулят) біологічне середовище

120

Герпес вірус I -II тип ПЛР (молоко) біологічне середовище

120

Герпес вірус I -II тип ПЛР (сеча) біологічне середовище

120

Герпес вірус I -II тип ПЛР біологічне середовище

120

Герпес вірус I -II тип ПЛР матеріал з уретри

120

Герпес вірус I -II тип ПЛР матеріал з шийки матки

120

Герпес вірус I -II тип ПЛР сік простати

120

Герпес вірус I -II тип ПЛР слизова носоглотки

120

Герпес вірус I -II тип ПЛР слизова роготлотки

120

Герпес вірус I -II тип ПЛР слина

120

Герпес вірус I-II тип біо сер.(ліквор)

120

Герпес звичайний 1/2 Ig G, антитіла

110

Герпес звичайний 1/2 Ig M, антитіла

115

Герпес ІІІ типу (Varicalla zoster) IgG

140

Герпес ІІІ типу (Varicalla zoster) IgM

140

Гліадин IgA

350

Гліадин IgG

140

Глікований гемоглобін HbA1

150

Глобулін що звязує статеві гормони (СЗГ)

140

Глюкоза

40

Глюкоза 1 натще

40

Глюкоза 2 через годину

40

Глюкоза 3 через 2 години

40

Глютамінокисла декарбоксилаза АТ

465

Глютен

120

Гонорея ПЛР сеча

120

Гонорея, зішкріб

120

Група-резус

50

Е

Епідемічний паротит (свинка) IgM

240

Епітелій кішки

120

Епітелій морської свинки

120

Епітелій собаки

120

Епітелій хомяка

120

Епштейн-Барр (ЕА), антитіла до раннього антигенного комплексу Ig G

125

Епштейн-Барр Ig G (NA), антитіла до ядерного антигену

115

Епштейн-Барр Ig М, антитіла до капсидного антигену

115

Еритропоетин

250

Естрадіол (Е2)

125

Естрадіол (Е2) Cito

150

Естрадіол (Е2) в розведенні

125

Естріол

125

Ехінокок

130

Ж

Жовток яєчний

120

З

Загальний аналіз крові (20 показників)

50

Загальний аналіз крові (без формули та ШОЕ)

50

Загальний аналіз крові (з формулою та ШОЕ за Вестергреном)

75

Загальний аналіз крові (з формулою та ШОЕ за Панченковим)

75

Загальний аналіз сечі

55

Загальний білок

45

Загальний білок+фракції
(Білкові фракції, Загальний білок)

95

Загальні антитіла до лямблії

110

Загальні антитіла до хелікобактер

115

Залізо

45

Залізо-звязуюча здатність сироватки

50

Зішкріб на Demodex Folliculorum

80

Зішкріб на грибок

80

І

Інгаляційна панель №1

750

Інгібін-В

600

Інсулін

120

Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)

400

К

Кава

120

Какао

120

Калій

45

Кальпротектин (кількісне визначення)

560

Кальцитонін

200

Кальцій

45

Кальцій іонізований

70

Карбамазепін

130

Картопля

120

Кашлюк Ig G

260

Кашлюк Ig M

260

Кашлюк, паракашлюк, бронхісептикоз, зішкріб ПЛР

220

Кліщ D.farinae

120

Кліщ D.pterony

120

Коагулограма

160

Козеїн

120

Комплексне імунологічне обстеження (Діла)

850

Коровяче молоко

120

Кортизол

120

Кортизол (в добовій сечі)

270

Краснуха Ig G, антитіла

120

Краснуха Ig M, антитіла

125

Креатинін

45

Креатинкіназа

60

Креатинкіназа МВ-фракція (КФК)

105

Криветки

120

Крупа вівсяна

120

Кукурудзяна мука

120

Кульбаба

120

Курка ( перо )

120

Л

Лактат

80

Лактатдегідрогеназа

45

Лептин

250

Ліпаза

80

Лосось/сьомга

120

Лужна фосфотаза загальна

45

Лютеїнізучий гормон

120

М

М'язево-скелетна панель

750

Магній

45

Мідь

100

Мікодот

135

Мікоплазма genitalium ПЛР (еякулят) біо сер.

120

Мікоплазма genitalium ПЛР (сеча) біо сер.

120

Мікоплазма genitalium ПЛР біо сер.

120

Мікоплазма genitalium ПЛР кров

120

Мікоплазма genitalium ПЛР ліквор

120

Мікоплазма genitalium ПЛР матеріал з уретри

120

Мікоплазма genitalium ПЛР матеріал з шийки матки

120

Мікоплазма genitalium ПЛР сік простати

120

Мікоплазма hominis ПЛР біо сер.

120

Мікоплазма hominis ПЛР матеріал з уретри

120

Мікоплазма hominis ПЛР матеріал з шийки матки

120

Мікоплазма hominis ПЛР сік простати

120

Мікоплазма hominis ПЛР (еякулят) біо сер.

120

Мікоплазма hominis ПЛР (сеча) біо сер.

120

Мікоплазма hominis ПЛР кров

120

Мікоплазма hominis ПЛР ліквор

120

Мікоплазма Ig G, антитіла

115

Мікоплазма Ig M, антитіла

130

Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків)

250

Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливостю до антибіотиків)

320

Мікоплазма пневмо G

150

Мікоплазма пневмо M

250

Мікроскопія мазку з крайньої плоті

60

Мікроскопія сечі 1

50

Мікроскопія сечі 2

50

Мікроскопія сечі 3

50

Мікроскопія соку простати

60

Мікроскопія урогенітального мазку (ж)

60

Мікроскопія урогенітального мазку (ч)

60

Молекулярний пакет 'Яйце'

1150

Морква

120

Мука житня

120

Мука пшенична

120

Мука ячмінна

120

Мясо курка

120

Мясо свинина

120

Н

Назоцитограма

80

Натрій

50

Нейроенолаза(NSE)

270

О

Онкомаркер ЖКТ СА-242

350

Онкомаркер молочної залози СА 15-3

125

Онкомаркер підшлукової залози СА 19-9

150

Онкомаркер яйників СА-125

125

Опісторхіс IgG

110

Оселедець

120

Остеокальцин

170

П

Пакет 'Астма/Риніт' з алергокомпонентами

2600

Пакет 'Астма/Риніт' з естрактами

2150

Пакет комплексне імунологічне обстеження та функціональна активність гранулоцитів
(Комплексне імунологічне обстеження (Діла), Функціональна активність гранулоцитів крові)

1100

Пакет Маєрса-Стамея
(Мікроскопія сечі 3, Мікроскопія сечі 2, Мікроскопія сечі 1, Мікроскопія соку простати)

170

ПАП-тест методом рідинної цитології

450

ПАП-тест методом рідинної цитології (Діла)

450

Папуга ( перо )

120

ПарадонтоСкрин

550

Паратгормон

140

Парвовірус-19 IgG

620

Парвовірус-19 IgM

620

Парвовірус, кров ПЛР

250

Педіатрична панель №2

750

Плацентарний лактоген

230

Плацентарний фактор росту

420

ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість

330

Полин звичайний

120

Полуниця

120

Порох домашній

120

Прогестерон

120

Прогестерон Cito

150

Прогестерон в розведенні

120

Прокальцитонін

160

Пролактин

115

Пролактин в розведенні

115

Простат-специфічний антиген вільний

110

Простат-специфічний антиген ЗАГАЛЬНИЙ

110

Простатична кисла фосфотаза

200

Протеїнурія (сеча)

80

Протромбіновий індекс

80

Р

Раково-ембріональний антиген

120

Ранній онкомаркер яйників HE-4

260

Рарр

170

Ревматоїдний фактор

65

Ретикулоцити

40

Рис

120

Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA І триместру

0

Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA ІІ триместру

0

С

С-пептид

145

С-реактивний білок

65

С-реактивний протеїн (високочутливий) кількісне визначення

140

Серомукоїд

45

Сечова кислота

45

Сечовина

45

Сифіліс ДНК (Treponema pallidum)

120

Сіалова кислота

70

Скринінг ВПЛ високого онкогенного ризику

250

Скринінг інгаляційної алергії Phadiatop

760

Скринінг мікроальбумінурії

60

Соєві боби

120

Соматомедин - С (інсуліноподібний фактор росту - І/IGF-I)

400

Стрептокок групи B (визначення антигена)

250

Стрептокок групи А (визначення антигена)

200

Т

Тарган-прусак

120

Телятина

120

Тестостерон вільний

160

Тестостерон ЗАГАЛЬНИЙ

125

Тимолова проба

45

Тиреотропний гормон (ТТГ)

115

Тироксин вільний (T4)

115

Тіреоглобулін

125

Токсокара IgG

110

Токсоплазма ПЛР кров

120

Токсоплазма Ig A, антитіла

150

Токсоплазма Ig G, антитіла

105

Токсоплазма Ig M, антитіла

115

Токсоплазма ПЛР (еякулят) біо сер.

120

Токсоплазма ПЛР (сеча) біо сер.

120

Токсоплазма ПЛР біо сер.

120

Токсоплазма ПЛР біо.сер.(ліквор)

120

Токсоплазма ПЛР матеріал з шийки матки

120

Томати

120

Тополя

120

трансферин

120

Тригліцериди

45

Трийодтиронін вільний (T3)

115

Триптаза

770

Трихінела

130

Трихомонада ПЛР кров

120

Трихомонада Ig G, антитіла

125

Трихомонада ПЛР (еякулят) біо сер.

120

Трихомонада ПЛР (сеча) біо сер.

120

Трихомонада ПЛР біо сер.

120

Трихомонада ПЛР матеріал з уретри

120

Трихомонада ПЛР матеріал з шийки матки

120

Трихомонада ПЛР сік простати

120

Тріска

120

Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR), ПЛР кров

1280

Тромбоцити

40

Тропонін I

140

Туберкульоз біо.сер.(ліквор)

120

Туберкульоз ПЛР біо сер.

120

Туберкульоз ПЛР біо сер. еякулят

120

Туберкульоз ПЛР біо сер. змив з бронхів

120

Туберкульоз ПЛР біо сер. сік простати

120

Туберкульоз ПЛР біо сер. сльоза

120

Туберкульоз ПЛР біо сер. харкотиння

120

Туберкульоз ПЛР біо сер.сеча

120

Туберкульоз ПЛР біо.сер. плевральна рідина

120

Туберкульоз ПЛР кров

120

Туберкульоз, виявлення ДНК методом ПЛР (біо.сер.-2)

120

У

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР (еякулят) біо сер.

120

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР (сеча) біо сер.

120

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР біо сер.

120

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР кров

120

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР матеріал з уретри

120

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР матеріал з шийки матки

120

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР сік простати

120

Уреаплазма Ig G, антитіла

110

Уреаплазма Ig M, антитіла

120

Ф

Фемофлор-16, зішкріб

800

феритин

120

Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR), ПЛР кров

450

Фолієва кислота

150

Фолікулостимулюючий гормон

115

Фосфор

50

Фруктозамін

80

Функціональна активність гранулоцитів крові

340

Х

Харчова панель №1

750

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pilori) ПЛР, біоптат зі слизової шлунку

190

Хламідія ПЛР (еякулят) біо сер.

120

Хламідія ПЛР (сеча) біо сер.

120

Хламідія ПЛР біо сер.

120

Хламідія ПЛР матеріал з уретри

120

Хламідія ПЛР матеріал з шийки матки

120

Хламідія ПЛР сік простати

120

Хламідія ПЛР кров

120

Хламідія пневмо G

150

Хламідія пневмо М

250

Хламідія трахоматіс Ig A, антитіла

115

Хламідія трахоматіс Ig G, антитіла

110

Хламідія трахоматіс Ig М, антитіла

110

Хлориди

45

Холестерин

45

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності

60

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності

60

Холінестераза

80

Хоріонічний гонадотропін ХГТ (1 тиждень - 40 тиждень)

115

Хоріонічний гонадотропін ХГТ (1 тиждень - 40 тиждень) в розведенні

115

Хоріонічний гонадотропін ХГТ (онко)

115

Ц

Целіакія, панель І

560

Целіакія, панель ІІ

560

Церулоплазмін

130

Цианокобаламін (Вітамін В12)

165

Цинк

150

Циркулюючі імунні комплекси

450

Цитомегаловірус ПЛР (молоко) біо сер.

120

Цитомегаловірус ПЛР біо сер.

120

Цитомегаловірус ПЛР кров

120

Цитомегаловірус ПЛР матеріал з уретри

120

Цитомегаловірус ПЛР матеріал з шийки матки

120

Цитомегаловірус ПЛР сік простати

120

Цитомегаловірус ПЛР слизова носоглотки

120

Цитомегаловірус ПЛР слизова ротоглотки

120

Цитомегаловірус ПЛР слина

120

Цитомегаловірус Ig G, антитіла

110

Цитомегаловірус Ig M, антитіла

110

Цитомегаловірус біо.сер.(ліквор)

120

Цитомегаловірус кількісне ПЛР дослідження, плазма крові

180

Цитомегаловірус ПЛР (еякулят) б.с.

120

Цитомегаловірус ПЛР (сеча) б.с.

120

Цитоморфологічне дослідження

70

Цитоморфологічне дослідження (молочна залоза)

70

Цукор капілярної крові

30

Ч

Час згортання крові

10

Я

Яблуко

120