fbpx

Доступні аналізи


Зверніть увагу на зміну вартості послуг з 10.05.2022!
* Забір біоматеріалу не входить у вартість аналізів.
Назва Ціна
'

'Астма, риніт, екзема' молекулярна алергодіагностика

1400

'Весняні дерева' молекулярна алергодіагностика

990

'Кліщі' молекулярна алергодіагностика

1700

'Молоко' молекулярна алергодіагностика

2300

'Плісінь внутрішня' молекулярна алергодіагностика

1500

'Плісінь зовнішня' молекулярна алергодіагностика

1480

(ADNA I) антитіла до денатурованої ДНК

635

(ADNA II) антитіла до нативної ДНК

575

(aHAV M) А гепатит, антитіла Ig M

150

(aHBe) В гепатит, антитіла до HBe Ag

150

(aHBS) В гепатит, антитіла до HBS Ag

150

(aHCV M) С гепатит, антитіла Ig M

130

(aHCV) C гепатит, антитіла загальні

140

(aHDV) D гепатит, антитіла загальні

220

(ANA) Антиядерні антитіла

200

(HBV) гепатит В, кількісне визначення ДНК вірусу методом ПЛР

700

(HBV) гепатит В, якісне визначення ДНК вірусу методом ПЛР

200

(HCV генотип) генотипування РНК гепатиту С (1а, 1b, 2, 3а) методом ПЛР

500

(HCV) гепатит С, кількісне визначення РНК вірусу методом ПЛР

750

(HCV) гепатит С, якісне визначення РНК вірусу методом ПЛР

200

(HDV) гепатит D, визначення РНК вірусу методом ПЛР

520

(HGV) гепатит G, визначення РНК вірусу методом ПЛР

550

(HHV-6) герпес вірус-6 (біосередовище), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (кров), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (ліквор), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (сеча), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (слизова носоглотки), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (слизова ротоглотки), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (слина), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 тип, антитіла Ig G

200

(SCC) Антиген плоскоклітинної карциноми

370

(ДГЕА) Дегідроепіандростерон-сульфат

140

(НАV) гепатит А, визначення РНК вірусу методом ПЛР

545

(СТГ) Соматотропний гормон

220

(СТГ) Соматотропний гормон з навант.

220

*

*(HCV-RIBA) гепатит С, Ig G та М до індивідуальних білків віруса
((HCV-RIBA) гепатит С, Ig G та М до індивідуальних білків віруса )

260

*HLA-B-27
(HLA-B-27)

550

*Альдостерон
(Альдостерон)

360

*Андростендіон
(Андростендіон)

280

*Антимюллерів гормон
(Антимюллерів гормон)

400

*Антинейтрофільні цитоплазматичні АТ н/к (cANCA,pANCA)
(Антинейтрофільні цитоплазматичні АТ н/к (cANCA,pANCA))

1335

*Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози
(Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози)

1400

*Біохімія для ФіброТесту
(гама-Глутамілтранспептидаза, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), ApoA1, альфа-2-макроглобулін, Розрахунок фібротесту, Гаптоглобін, Білірубін загальний)

580

*Глюкозотолерантний тест 2 визначення
(Глюкоза 3 через 2 години, Глюкоза 1 натще)

140

*Глюкозотолерантний тест
(Глюкоза 1 натще, Глюкоза 3 через 2 години, Глюкоза 2 через годину)

160

*Гомоцистеїн
(Гомоцистеїн)

320

*Гормони жіночі
(Пролактин , Лютеїнізучий гормон, Фолікулостимулюючий гормон)

350

*Дигідротестостерон
(Дигідротестостерон)

320

*Електроліти крові
(Хлориди, Натрій, Калій)

140

*Інсулін + Глюкоза (Індекс HOMA)
(Інсулін, Глюкоза, HOMA-IR)

180

*Кардіологічний пакет
(ST2, NT-proBNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиреутичного гормону))

1400

*Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу)
(Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу))

1800

*Комплексне імунологічне обстеження
(ЗАК до комплексного імун.обст., Комплексне імунологічне обстеження)

1700

*Комплексне обстеження №1
(Білкові фракції, Хлориди, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Креатинін, Магній, Тригліцериди, Загальний аналіз крові (з формулою та ШОЕ), альфа-Амілаза, Лужна фосфотаза загальна, Холестерин ліпопротеїдів високої щільності, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Глюкоза, Кальцій, Фосфор, Білірубін загальний, Натрій, Сечовина, Сечова кислота, Загальний білок, Калій, Білірубін прямий, Холестерин ліпопротеїдів низької щільності, Тимолова проба, гама-Глутамілтранспептидаза, Залізо, С-реактивни

1500

*Контроль другої фази МЦ
(Пролактин , Прогестерон, (ДГЕА) Дегідроепіандростерон-сульфат, Лютеїнізучий гормон, Фолікулостимулюючий гормон)

580

*Контроль першої фази МЦ
(Лютеїнізучий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин , Естрадіол (Е2))

470

*Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика (282 показники)
(Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика (282 показники))

3900

*Онкомаркер CYFRA 21-1
(Онкомаркер CYFRA 21-1)

290

*Онкомаркер шлунку СА72-4
(Онкомаркер шлунку СА72-4)

270

*Онкомаркери СА125 + НЕ4
(Онкомаркери СА125 + НЕ4)

480

*Пакет 'Чоловіче здоров'я'
(Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Глюкоза, Холестерин ліпопротеїдів високої щільності, Білірубін загальний, Тиреотропний гормон (ТТГ), Сечовина, Естрадіол (Е2), Сечова кислота, Простат-специфічний антиген вільний, Білірубін прямий, Тестостерон вільний, гама-Глутамілтранспептидаза, Простат-специфічний антиген ЗАГАЛЬНИЙ, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Холестерин, Креатинін)

1120

*Пакет COVID-19 IgA+IgM+IgG
(COVID-19 IgA до нуклеокапсидного антигену, COVID-19 IgG до нуклеокапсидного антигену, COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену)

600

*Пакет COVID-19 IgA+IgM
(COVID-19 IgA до нуклеокапсидного антигену, COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену)

400

*Пакет COVID-19 IgG+ПЛР
(COVID-19 IgG до нуклеокапсидного антигену, COVID-19 RNA (ПЛР))

700

*Пакет COVID-19 IgM+IgG+ПЛР
(COVID-19 RNA (ПЛР), COVID-19 IgG до нуклеокапсидного антигену, COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену)

900

*Пакет COVID-19 IgM+IgG
(COVID-19 IgG до нуклеокапсидного антигену, COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену)

400

*Пакет COVID-19 IgM+ПЛР
(COVID-19 RNA (ПЛР), COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену)

700

*Пакет Ig AMGE
(Ig M, Ig A, Ig E, Ig G)

360

*Пакет Біохімія
(Тимолова проба, Загальний білок, Холестерин, Креатинін, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Білірубін загальний, Білірубін прямий, Сечовина)

400

*Пакет гепатити
((aHCV) C гепатит, антитіла загальні , HBcor Ag Ig G антитіла до вірусу гепатиту В, HBcor Ag Ig M антитіла до вірусу гепатиту В)

340

*Пакет глистні інвазії
(Аскарида IgG, Токсокара IgG, Опісторхіс IgG, Загальні антитіла до лямблії)

480

*Пакет загальна біохімія
(Білірубін загальний, Сечовина, Загальний білок, Креатинін, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Аланінамінотрансфераза (АЛТ))

300

*Пакет Загальний аналіз крові 27d з ШОЕ
(ШОЕ, Загальний аналіз крові 5d (27 показників))

70

*Пакет Ліпідограма
(Холестерин ліпопротеїдів низької щільності, Тригліцериди, Холестерин, Холестерин ліпопротеїдів високої щільності, Розрахунок індекса атерогенності)

200

*Пакет насичення трансферина залізом
(Залізо, трансферин, Розрахунок насичення трансферина залізом)

180

*Пакет ниркові проби
(Сечовина, Сечова кислота, Альбумін, Загальний білок, Креатинін)

230

*Пакет ПСА
(Простат-специфічний антиген вільний, Простат-специфічний антиген ЗАГАЛЬНИЙ)

220

*Пакет Ревмопроби 1
(С-реактивний білок, кількісне визначення, Антистрептолізин О, кількісне визначення, Ревматоїдний фактор, кількісне визначення)

200

*Пакет Ревмопроби 2
(С-реактивний білок, кількісне визначення, Ревматоїдний фактор, кількісне визначення, Серомукоїд, кількісне визначення)

180

*Пакет розрахунок індекса атерогенності
(Холестерин, Холестерин ліпопротеїдів високої щільності, Розрахунок індекса атерогенності)

100

*Пакет ТОРЧ неонатальний
(Цитомегаловірус Ig G, антитіла, Герпес звичайний 1/2 Ig M, антитіла, Мікоплазма Ig G, антитіла, Герпес звичайний 1/2 Ig G, антитіла, Уреаплазма Ig G, антитіла, Хламідія трахоматіс Ig G, антитіла, Токсоплазма Ig M, антитіла, Цитомегаловірус Ig M, антитіла, Токсоплазма Ig G, антитіла)

1100

*Пакет функція щитовидної залози
(Тироксин вільний (T4), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) , Тиреотропний гормон (ТТГ))

370

*Пакет: Антитіла до Епштейн-Барр ( ЕА, NА, VCA )
(Епштейн-Барр Ig G (NA), антитіла до ядерного антигену, Епштейн-Барр (ЕА), антитіла до раннього антигенного комплексу Ig G, Епштейн-Барр Ig М (VCA), антитіла до капсидного антигену )

350

*Пакет: Антитіла до токсоплазми ( Іg А, Іg G, Ig М )
(Токсоплазма Ig G, антитіла, Токсоплазма Ig A, антитіла, Токсоплазма Ig M, антитіла)

370

*Папіломавірус квант 15 показників (кількісно)
(Папіломавірус квант 15 показників (кількісно))

440

*Папіломавірус квант 21 показник (кількісно)
(Папіломавірус квант 21 показник (кількісно))

600

*Печінкові проби
(Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Білірубін загальний, Загальний білок, гама-Глутамілтранспептидаза, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Лужна фосфотаза загальна, Альбумін, Білірубін прямий)

350

*Пренатальний скринінг 1
(Вільний БЕТА-ХГТ (8 тиждень - 13 тиждень), Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA І триместру, Рарр)

280

*Пренатальний скринінг 2
(Хоріонічний гонадотропін ХГТ (1 тиждень - 40 тиждень), Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA ІІ триместру, Альфа-фетопротеїн (контроль вагітності), Естріол)

350

*Розрахунок індексу вільного тестостерону
(Тестостерон ЗАГАЛЬНИЙ, Індекс вільного тестостерону, Глобулін що звязує статеві гормони (СЗГ))

280

*Скринінг гепатитів
(HBS Ag вірусу гепатиту В, (aHCV) C гепатит, антитіла загальні )

250

*Цистатин-С зі ШКФ
(Цистатин-С зі ШКФ)

650

1

17-оксипрогестерон

160

2

25-OH Вітамін D total

360

A

ACE (I/D), поліморфізм в гені ангіотензинперетворюючого ферменту

650

AGTR1 (1166A>C), поліморфізм в гені рецептора 1-го типу ангіотензину-2

650

ANTI-LKM антитіла до мікросом печінки та нирок

260

ApoA1

80

ApoB

80

C

Candida albicans, виявлення ДНК методом ПЛР

130

COVID-19 IgA до нуклеокапсидного антигену

200

COVID-19 IgG QuantiSpike

200

COVID-19 IgG до нуклеокапсидного антигену

200

COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену

200

COVID-19 RNA (ПЛР)

500

COVID-19 RNA (сц)

800

Cкринінг змішаної алергії у дітей Phadiatop infant

750

D

D-Dimer

190

G

Gardnerella vaginalis, виявлення ДНК методом ПЛР

130

H

HBcor Ag Ig G антитіла до вірусу гепатиту В

120

HBcor Ag Ig M антитіла до вірусу гепатиту В

130

HBe Ag вірусу гепатиту В

150

HBS Ag вірусу гепатиту В

140

I

Ig A

135

Ig A (слина)

135

Ig E

150

Ig G

135

Ig M

135

IgG до грибів роду Аспергілюс

190

N

NT-proBNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиреутичного гормону)

650

P

pH крові

80

S

ScL-70

520

ST2

900

А

Автоімунна стандартна Х панель

850

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

230

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

50

Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76)

615

Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77)

615

Альбумін

50

альфа-2-макроглобулін

300

альфа-Амілаза

50

Альфа-фетопротеїн (контроль вагітності)

130

Альфа-фетопротеїн (онкоконтроль)

130

Амброзія (суміш)

130

Аналіз крові на LE - клітини

130

Аналіз сечі по Нечипоренко

70

Аналіз сімяної рідини

180

Аналіз сімяної рідини з б/х показниками
(Б/х дослідження сімяної рідини (цинк і фруктоза), Аналіз сімяної рідини)

300

Антибіотикограма

360

Антибіотикограма №1 (діти та вагітні)

360

Антибіотикограма №2 (дорослі)

360

Антиген COVID-19 (внутр. експрес тест)

200

Антиген COVID-19 (для виїзду за кордон)

300

Антиген COVID-19 (для зняття з самоіз./сц)

200

Антиген SARS-CoV-2 та антиген вірусів грипу А, В

400

Антимікросомальні антитіла АМСА

250

Антимітохондріальні антитіла АМХА

300

Антиспермальні А/Т

260

Антистрептолізин О, кількісне визначення

75

Антитіла до В2-глікопротеїну IgG

300

Антитіла до В2-глікопротеїну IgM

300

антитіла до ВІЛ

240

антитіла до ВІЛ (е.т.)

200

Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA

700

Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG ELiA

700

Антитіла до кардіоліпіну IgG

400

Антитіла до кардіоліпіну IgM

400

Антитіла до рецепторів ТТГ

450

Антитіла до сифілісу

140

Антитіла до тиреоглобуліну (ATTГ)

120

Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО)

130

Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)

1000

Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA

700

Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG

700

Антитіла до тканинної трансглютамінази сумарні

400

Антитіла до фосфоліпідів Ig G (APHL Ig G)

300

Антитіла до фосфоліпідів Ig M (APHL Ig M)

300

Антитіла до циклічного цитрулінованого виментину

350

Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду

350

Антитіла по системі резус

300

Антитромбін-ІІІ

200

Апельсин

130

Арахіс

130

Аскарида

130

Аскарида IgG

130

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

50

АЧТЧ

75

Б

Б/х дослідження сімяної рідини (цинк і фруктоза)

180

Базове імунологічне обстеження

1130

Банани

130

Береза

130

Бета-2 мікроглобулін

220

Білірубін загальний

50

Білірубін прямий

50

Білкові фракції

70

Білок яєчний

130

Біохімія сечі

50

Бореліоз IgM+IgG (метод Western Blot)

1000

Борелія антитіла IgG

160

Борелія антитіла IgM

160

В

Вальпроєва кислота

150

Ванілмигдальна кислота (сеча)

350

Вільний БЕТА-ХГТ (8 тиждень - 13 тиждень)

130

Вірус грипу А і В (антиген)

200

вірус Епштейн-Барр ПЛР (молоко) біо сер.

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР біо сер.

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР еякулят

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР кількісно, плазма

180

вірус Епштейн-Барр ПЛР кількісно, слина

180

вірус Епштейн-Барр ПЛР кров

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР матеріал з уретри

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР матеріал з шийки матки

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР сеча

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР слизова носоглотки

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР слизова ротоглотки

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР слина

130

Вірус Епштейн-Барр біо.сер. (ліквор)

130

Вірус кору, антитіла IgG

230

Вірус кору, антитіла IgM

320

Вовчаковий антикоагулянт

350

ВПЛ, генотипування ДНК 6-11

150

ВПЛ, генотипування ДНК 16-18

150

Г

гама-Глутамілтранспептидаза

50

Гаптоглобін

170

Гемоглобін

50

Гемолізини (антитіла по системі АВ0)

300

Гемохроматоз (HFE 3 поліморфізми)

1250

Генетичний ризик розвитку атопічного дерматиту та іхтіозу

1800

Генетичний ризик розвитку остеопорозу (LCT, VDR)

900

Генетичний ризик розвитку хвороби Альцгеймера

900

Генетичний ризик розвитку хвороби Вільсона-Коновалова (ATP7B 3 поліморфізми)

1200

Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера, методом піросеквенування

1450

Генетичний ризик розвитку хвороби Крона (NOD2 2 поліморфізми)

900

Гепато/нефрологічна панель

850

Герпес (Herpes virus) 7 тип, плазма крові, слина та ін. (методом ПЛР)

270

Герпес (Herpes virus) 8 тип, плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін.(методом ПЛР)

280

Герпес (Varicella zoster) 3 тип, зішкріб - якісне дослідження

190

Герпес (Varicella zoster) 3 тип, ліквор - якісне дослідження

190

Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма - якісне дослідження

190

Герпес (Varicella zoster) 3 тип, слюна - якісне дослідження

190

Герпес вірус I -II тип ПЛР кров

130

Герпес вірус 6-ий тип, ПЛР (слина) кількісно

270

Герпес вірус I -II тип ПЛР (еякулят) біологічне середовище

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР (молоко) біологічне середовище

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР (сеча) біологічне середовище

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР біологічне середовище

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР матеріал з уретри

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР матеріал з шийки матки

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР сік простати

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР слизова носоглотки

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР слизова роготлотки

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР слина

130

Герпес вірус I-II тип біо сер.(ліквор)

130

Герпес звичайний 1/2 Ig G, антитіла

120

Герпес звичайний 1/2 Ig M, антитіла

120

Герпес ІІІ типу (Varicalla zoster) IgG

140

Герпес ІІІ типу (Varicalla zoster) IgM

140

Гліадин IgA

300

Гліадин IgG

150

Глікований гемоглобін HbA1c

160

Глобулін що звязує статеві гормони (СЗГ)

160

Глюкоза

45

Глюкоза 1 натще

45

Глюкоза 2 через годину

45

Глюкоза 3 через 2 години

45

Глютамінокисла декарбоксилаза АТ

680

Глютен

130

Гонорея ПЛР сеча

140

Гонорея, зішкріб

140

Група-резус

70

Д

Дифтерія IgG до анатоксину

300

Діаміноксидаза

1045

Е

Еозинофільний катіонний білок

300

Епідемічний паротит (свинка) IgM

250

Епітелій кішки

130

Епітелій морської свинки

130

Епітелій собаки

130

Епітелій хомяка

130

Епштейн-Барр (ЕА), антитіла до раннього антигенного комплексу Ig G

135

Епштейн-Барр Ig G (NA), антитіла до ядерного антигену

120

Епштейн-Барр Ig М (VCA), антитіла до капсидного антигену

120

Еритропоетин

280

Естрадіол (Е2)

130

Естрадіол (Е2) Cito

150

Естрадіол (Е2) в розведенні

130

Естріол

135

Ехінокок

150

Ж

Жовток яєчний

130

З

Загальний аналіз крові (з формулою та ШОЕ)

120

Загальний аналіз крові 5d (27 показників)

80

Загальний аналіз сечі

70

Загальний білок

50

Загальний білок+фракції
(Білкові фракції, Загальний білок)

100

Загальні антитіла до лямблії

130

Загальні антитіла до хелікобактер

130

Залізо

50

Залізо-звязуюча здатність сироватки

60

Зішкріб на Demodex Folliculorum

100

Зішкріб на грибок

100

І

Інгаляційна панель №1 (20 алергенів)

1000

Інгаляційна панель №1 (30 алергенів)

1100

Інгібін-В

600

Інсулін

140

Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)

420

Інсуліноподібного фактору росту зв'язувальний протеїн 3

380

К

Кава

130

Какао

130

Калій

50

Кальпротектин (кількісне визначення)

560

Кальцитонін

250

Кальцій

50

Кальцій іонізований

80

Карбамазепін

150

Картопля

130

Кашлюк Ig G

260

Кашлюк Ig M

260

Кашлюк, паракашлюк, бронхісептикоз, зішкріб ПЛР

220

Кліщ - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris

500

Кліщ D.farinae

130

Кліщ D.pterony

130

Коагулограма

200

Козеїн

130

Коровяче молоко

130

Кортизол

140

Кортизол (в добовій сечі)

360

Краснуха Ig G, антитіла

130

Краснуха Ig M, антитіла

130

Креатинін

50

Креатинкіназа

70

Креатинкіназа МВ-фракція (КФК)

120

Криветки

130

Кров - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris

500

Крупа вівсяна

130

Кукурудзяна мука

130

Кульбаба

130

Курка ( перо )

130

Л

Лактат

90

Лактатдегідрогеназа

50

Лептин

330

Ліквор - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris

500

Ліпаза

95

Лосось/сьомга

130

Лужна фосфотаза загальна

50

Лютеїнізучий гормон

130

М

М'язево-скелетна панель

850

Магній

50

Макропролактин

450

Мідь

100

Мікодот

160

Мікоплазма genitalium ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Мікоплазма genitalium ПЛР (сеча) біо сер.

130

Мікоплазма genitalium ПЛР біо сер.

130

Мікоплазма genitalium ПЛР кров

130

Мікоплазма genitalium ПЛР ліквор

130

Мікоплазма genitalium ПЛР матеріал з уретри

130

Мікоплазма genitalium ПЛР матеріал з шийки матки

130

Мікоплазма genitalium ПЛР сік простати

130

Мікоплазма hominis ПЛР біо сер.

130

Мікоплазма hominis ПЛР матеріал з уретри

130

Мікоплазма hominis ПЛР матеріал з шийки матки

130

Мікоплазма hominis ПЛР сік простати

130

Мікоплазма hominis ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Мікоплазма hominis ПЛР (сеча) біо сер.

130

Мікоплазма hominis ПЛР кров

130

Мікоплазма hominis ПЛР ліквор

130

Мікоплазма Ig G, антитіла

130

Мікоплазма Ig M, антитіла

130

Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків)

300

Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливостю до антибіотиків)

350

Мікоплазма пневмо G

150

Мікоплазма пневмо M

250

Мікроскопія мазку з крайньої плоті

80

Мікроскопія сечі 1

80

Мікроскопія сечі 2

80

Мікроскопія сечі 3

80

Мікроскопія соку простати

80

Мікроскопія урогенітального мазку (ж)

80

Мікроскопія урогенітального мазку (ч)

80

Молекулярний пакет 'Алергокомпоненти кота'

2200

Молекулярний пакет 'Бур'яни 1'

1600

Молекулярний пакет 'Бур'яни 2'

1300

Молекулярний пакет 'Лугові трави 1'

1000

Молекулярний пакет 'Лугові трави 2'

2550

Молекулярний пакет 'Лугові трави та бур'яни'

2000

Молекулярний пакет 'Яйце'

1525

Морква

130

Мука житня

130

Мука пшенична

130

Мука ячмінна

130

Мясо курка

130

Мясо свинина

130

Н

Назоцитограма

100

Натрій

60

Нейроенолаза(NSE)

300

О

Онкомаркер ЖКТ СА-242

360

Онкомаркер молочної залози СА 15-3

140

Онкомаркер підшлукової залози СА 19-9

180

Онкомаркер яйників СА-125

140

Опісторхіс IgG

130

Оселедець

130

Остеокальцин

220

П

Пакет 'Астма/Риніт' з алергокомпонентами

2600

Пакет 'Астма/Риніт' з естрактами

2500

Пакет Маєрса-Стамея
(Мікроскопія сечі 3, Мікроскопія сечі 2, Мікроскопія сечі 1, Мікроскопія соку простати)

200

Панель Atopic 30-I

1100

ПАП-тест методом рідинної цитології

450

ПАП-тест методом рідинної цитології (Діла)

450

Папуга ( перо )

130

ПарадонтоСкрин

550

Паратгормон

150

Парвовірус-19 IgG

620

Парвовірус-19 IgM

620

Парвовірус, кров ПЛР

260

Педіатрична панель №2

1000

Плацентарний лактоген

250

Плацентарний фактор росту

600

ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (букальний зішкріб)

450

ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (плазма)

450

Полин звичайний

130

Полуниця

130

Порох домашній

130

Прогестерон

130

Прогестерон Cito

150

Прогестерон в розведенні

130

Прогноз лікування епілепсії повний

1800

Прокальцитонін

350

Пролактин

130

Пролактин в розведенні

130

Простат-специфічний антиген вільний

120

Простат-специфічний антиген ЗАГАЛЬНИЙ

120

Простатична кисла фосфотаза

200

Протеїнурія (сеча)

100

Протромбіновий індекс

100

Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл)

270

Р

Раково-ембріональний антиген

130

Ранній онкомаркер яйників HE-4

360

Рарр

180

Ревматоїдний фактор, кількісне визначення

75

Резус-фактор плоду. Визначення гену RHD в крові матері методом ПЛР.

2800

Ретикулоцити

50

Рис

130

Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA І триместру

0

Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA ІІ триместру

0

С

С-пептид

150

С-реактивний білок, кількісне визначення

75

С-реактивний протеїн (високочутливий) кількісне визначення

170

Серомукоїд, кількісне визначення

50

Сечова кислота

50

Сечовина

50

Сифіліс ДНК (Treponema pallidum)

140

Сіалова кислота

70

Скринінг ВПЛ високого онкогенного ризику

260

Скринінг інгаляційної алергії Phadiatop

800

Скринінг мікроальбумінурії

65

Соєві боби

130

Соматомедин - С (інсуліноподібний фактор росту - І/IGF-I)

400

Стрептокок групи B (визначення антигена)

250

Стрептокок групи А (визначення антигена)

200

Т

Тарган-прусак

130

Телятина

130

Тестостерон вільний

180

Тестостерон ЗАГАЛЬНИЙ

140

Тимолова проба

50

Тиреотропний гормон (ТТГ)

130

Тироксин вільний (T4)

130

Тіреоглобулін

140

Токсокара IgG

130

Токсоплазма ПЛР кров

130

Токсоплазма Ig A, антитіла

155

Токсоплазма Ig G, антитіла

125

Токсоплазма Ig M, антитіла

135

Токсоплазма ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Токсоплазма ПЛР (сеча) біо сер.

130

Токсоплазма ПЛР біо сер.

130

Токсоплазма ПЛР біо.сер.(ліквор)

130

Токсоплазма ПЛР матеріал з шийки матки

130

Томати

130

Тополя

130

трансферин

135

Тригліцериди

50

Трийодтиронін вільний (T3)

130

Триптаза

770

Трихінела

150

Трихомонада ПЛР кров

130

Трихомонада Ig G, антитіла

240

Трихомонада ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Трихомонада ПЛР (сеча) біо сер.

130

Трихомонада ПЛР біо сер.

130

Трихомонада ПЛР матеріал з уретри

130

Трихомонада ПЛР матеріал з шийки матки

130

Трихомонада ПЛР сік простати

130

Тріска

130

Тромбіновий час

75

Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR), ПЛР кров

1280

Тромбоцити

50

Тропонін I

160

Туберкульоз біо.сер.(ліквор)

130

Туберкульоз ПЛР біо сер.

130

Туберкульоз ПЛР біо сер. еякулят

130

Туберкульоз ПЛР біо сер. змив з бронхів

130

Туберкульоз ПЛР біо сер. сік простати

130

Туберкульоз ПЛР біо сер. сльоза

130

Туберкульоз ПЛР біо сер. харкотиння

130

Туберкульоз ПЛР біо сер.сеча

130

Туберкульоз ПЛР біо.сер. плевральна рідина

130

Туберкульоз ПЛР кров

130

Туберкульоз, виявлення ДНК методом ПЛР (біо.сер.-2)

130

У

Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча - методом ПЛР

140

Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча - методом ПЛР

140

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР (сеча) біо сер.

130

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР кров

130

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР матеріал з уретри

130

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР матеріал з шийки матки

130

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР сік простати

130

Уреаплазма Ig G, антитіла

125

Уреаплазма Ig M, антитіла

140

Ф

Фармакогенетика - Варфарин (CYP2C9*2/*3, VCORC1)

1200

Фармакогенетика - Клопідогрел (CYP2C19*2/*3)

900

Фармакогенетика - Статини (SLCO1B1)

700

Фемофлор скрін, зішкріб

1000

феритин

160

Фібриноген

75

Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR), ПЛР кров

480

Фолієва кислота

200

Фолікулостимулюючий гормон

130

Фосфор

55

Фруктозамін

90

Функціональна активність гранулоцитів крові

340

Х

Харчова панель №1

1000

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pilori) ПЛР, біоптат зі слизової шлунку

220

Хламідія ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Хламідія ПЛР (сеча) біо сер.

130

Хламідія ПЛР біо сер.

130

Хламідія ПЛР матеріал з уретри

130

Хламідія ПЛР матеріал з шийки матки

130

Хламідія ПЛР сік простати

130

Хламідія ПЛР кров

130

Хламідія пневмо G

150

Хламідія пневмо М

250

Хламідія трахоматіс Ig A, антитіла

140

Хламідія трахоматіс Ig G, антитіла

120

Хламідія трахоматіс Ig М, антитіла

125

Хлориди

50

Холестерин

50

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності

70

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності

70

Холінестераза

80

Хоріонічний гонадотропін ХГТ (1 тиждень - 40 тиждень)

130

Хоріонічний гонадотропін ХГТ (1 тиждень - 40 тиждень) в розведенні

130

Хоріонічний гонадотропін ХГТ (онко)

130

Ц

Целіакія (HLA DQ2/DQ8)

1450

Целіакія, панель І

750

Целіакія, панель ІІ

750

Церулоплазмін

130

Цианокобаламін (Вітамін В12)

220

Цинк

150

Циркулюючі імунні комплекси

450

Цитомегаловірус ПЛР (молоко) біо сер.

130

Цитомегаловірус ПЛР біо сер.

130

Цитомегаловірус ПЛР кров

130

Цитомегаловірус ПЛР матеріал з уретри

130

Цитомегаловірус ПЛР матеріал з шийки матки

130

Цитомегаловірус ПЛР сік простати

130

Цитомегаловірус ПЛР слизова носоглотки

130

Цитомегаловірус ПЛР слизова ротоглотки

130

Цитомегаловірус ПЛР слина

130

Цитомегаловірус Ig G, антитіла

120

Цитомегаловірус Ig M, антитіла

120

Цитомегаловірус біо.сер.(ліквор)

130

Цитомегаловірус кількісне ПЛР дослідження, плазма крові

200

Цитомегаловірус ПЛР (еякулят) б.с.

130

Цитомегаловірус ПЛР (сеча) б.с.

130

Цитоморфологічне дослідження

90

Цитоморфологічне дослідження (молочна залоза)

90

Цукор капілярної крові

40

Ч

Час згортання крові

20

Ш

ШОЕ

20

Я

Яблуко

130