Доступні аналізи


Зверніть увагу на зміну вартості послуг з 01.08.2022!
* Забір біоматеріалу не входить у вартість аналізів.
Назва Ціна
Загальноклінічні аналізи

Аналіз сечі за Нечипоренко

80

Аналіз сечі загальний (ЗАС) з мікроскопією осаду

90

Аналіз сечі на кетони

40

Антибіотикограма

360

Антибіотикограма №1 (діти і вагітні)

360

Антибіотикограма №2 (дорослі)

360

Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса)

300

Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВО (гемолізини) АВ0)

300

Біохімія сечі (лейкоцити, кетони, нітрити, уробіліноген, білірубін, білок)

50

Гемоглобін

50

Група крові (АВО), резус фактор (Rh)

80

Загальний аналіз крові (5-diff, 32 показники)

80

Загальний аналіз крові (5-diff, 32 показники+ШОЕ)

100

Загальний аналіз крові розгорнутий (5-diff, 32 показники+формула+ШОЕ)

150

Кальпротектин (кількісне визначення)

680

Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл)

300

Ретикулоцити

60

Скринінг мікроальбумінурії

80

Тромбоцити

50

Цукор капілярної крові

45

ШОЕ

40

Система гемостазу

D-димер

190

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

75

Антитромбін III

200

Вовчаковий антикоагулянт

350

Коагулограма (Протромбіновий час; Протромбіновий індекс; Тромбіновий час; АЧТЧ; Фібриноген; INR)

200

Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)

50

Протробіновий тест (Протромбіновий час; Протромбіновий індекс; Міжнародне нормалізоване число (INR);

100

Протромбін за Квіком (%)

50

Протромбіновий індекс

50

Протромбіновий час

50

Тромбіновий час

75

Фібриноген

75

Час згортання крові

40

Мікроскопічні дослідження

Аналіз сімяної рідини з біохімічними показниками (цинк і фруктоза)
(Біохімічні дослідження сімяної рідини (цинк і фруктоза) , Спермограма)

300

Біохімічні дослідження сімяної рідини (цинк і фруктоза)

200

Зішкріб на грибок ( волосся, нігті, зішкріб шкіри)

100

Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс ( Demodex Folliculorum) (вії, брови, зішкріб шкір

100

Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози

90

Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий)- uretra, vagina,cervix

90

Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий)

90

Назоцитограма (мікроскопічне дослідження слизової оболонки носу)

120

ПАП- тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014)

450

Спермограма

200

Цитоморфологічне дослідження (молочна залоза), на склі

100

Цитоморфологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини

100

Біохімічні дослідження

pH крові

100

Аланінамінотрансфераза (АLТ)

55

Альбумін

55

альфа-2-макроглобулін

300

Амілаза

55

Амілаза панкреатична

100

Аспартатамінотрансфераза (АSТ)

55

Білірубін загальний

55

Білірубін загальний, прямий, непрямий
(Білірубін прямий, Білірубін непрямий, Білірубін загальний)

110

Білірубін прямий

55

Білкові фракції (альбуміни, a-1-глобуліни, а-2-глобуліни, в-1-глобуліни, г-глобуліни, коефіцієнт А/Г

100

Біохімія для ФіброТесту
(Розрахунок фібротесту, Аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Гаптоглобін, Білірубін загальний, Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT))

785

Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT)

55

Гаптоглобін

220

Глюкоза

50

Глюкоза 1 натще

50

Глюкоза 2 через годину

50

Глюкоза 3 через 2 години

50

Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення)
(Глюкоза 3 через 2 години, Глюкоза 1 натще)

150

Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення)
(Глюкоза 3 через 2 години, Глюкоза 2 через годину, Глюкоза 1 натще)

170

Загальний білок

55

Креатинін

55

Лактат

110

Лактатдегідрогеназа (LDH)

55

Лужна фосфотаза

55

Панкреатична еластаза в калі, кількісне визначення

800

Протеїнурія (сеча)

120

Сечова кислота

55

Сечовина

55

Тимолова проба

55

Холінестераза

120

Церулоплазмін

200

Показники ліпідного обміну

Аполіпопротеїн А1

100

Аполіпопротеїн В

100

Ліпаза

115

Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)

80

Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)

80

Тригліцериди

55

Холестерин

55

Мікроелементи та електроліти

Залізо (Fe)

55

Калій (K)

55

Кальцій (Ca)

55

Кальцій іонізований (iСа)

100

Магній (Mg)

55

Мідь (Cu)

100

Натрій (Na)

55

Фосфор (P)

55

Хлор (Cl)

55

Цинк (Zn)

150

Ревматоїдна панель

Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення

80

Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)

450

Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV)

450

Ревматоїдний фактор (РФ), кількісне визначення

80

С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення

80

С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP), кількісне визначення

170

Серомукоїди, кількісне визначення

55

Сіалові кислоти

90

Вітаміни

Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)

400

Вітамін В-12 (Ціанокобаламін)

220

Фолієва кислота (В9)

200

Панель діабету

Антитіла IgG до інсуліну - кількісно

600

Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA)

680

Антитіла до тирозинфосфатази (ІА-2)

1100

Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози

1400

Глікований гемоглобін (HbA1c)

180

Інсулін

150

Інсулін + Глюкоза (Індекс HOMA)
(Інсулін, Глюкоза, HOMA-IR)

200

Лептин

450

С-пептид

160

Фруктозамін (глікозильований альбумін)

120

Кардіологічна панель

NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)

650

Гомоцистеїн

320

Креатинкіназа загальна (CK)

70

Креатинфосфокіназа-МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)

130

Тропонін I, кількісне визначення

170

Цистатин-С зі ШКФ

650

Гормони щитовидноі залози

Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)

450

Антитіла до тиреоглобуліну (АTТГ)

150

Антитіла до тиреопероксидази (AТПО)

150

Тиреоглобулін (TG)

160

Тиреотропний гормон (TSH)

140

Тироксин вільний (FT4)

140

Трийодтиронін вільний (FT3)

140

Гіпофізно-надниркові маркери

17-ОН-оксипрогестерон (17-OH )

170

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

240

Альдостерон

360

Андростендіон

280

Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)

160

Дигідротестостерон

320

Інсуліноподібного фактору росту зв'язувальний протеїн 3

380

Кортизол (в сечі )

360

Кортизол (в сироватці )

160

Кортизол (в слині )

340

Макропролактин

460

Прокальцитонін

400

Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I)

450

Соматотропний гормон (СТГ)

220

Соматотропний гормон (СТГ) з навантаженням

220

Панель остеопорозу

Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)

270

Остеокальцин

320

Паратгормон

170

Репродуктивна панель

Антимюллерів гормон (АМГ)

600

Антиспермальні антитіла (сироватка)

300

Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG)

170

Естрадіол (E2)

150

Естрадіол (Е2) в розведенні

150

Інгібін B

650

Лютеїнізуючий гормон (LH)

150

Прогестерон (PRG)

150

Прогестерон (PRG) в розведенні

150

Пролактин (PRL)

150

Пролактин (PRL) в розведенні

150

Тестостерон вільний (FTES)

180

Тестостерон загальний (TES)

150

Фолікулостимулюючий гормон (FSH)

150

Пренатальна діагностика

Альфафетопротеїн (AFP) (контроль вагітності)

150

Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А)

200

Вільний Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (б-ХГЛ вільний) - з 8 по 13 тижнів вагітності

170

Естріол некон’югований (Е3)

150

Плацентарний лактоген (HPL)

270

Плацентарний фактор росту (PIGF)

600

Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA І триместру

0

Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA ІІ триместру

0

Хоріонічний гонадотропін людини (б-ХГЛ загальний) - з 1-го тижня вагітності включно по 40 тиждень в

150

Онкомаркери

Альфафетопротеїн (АФП) - онко

150

Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)

400

Бета-2-мікроглобулін (б2-mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба)

220

Білок Бенс-Джонса - маркер мієломних онкопатологій (сеча)

560

Ванілмигдальна кислота (сеча)

380

Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми

350

Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1)

360

Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

170

Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)

180

Онкомаркер підшлункової залози та ШКТ (СА-50)

600

Онкомаркер ШКТ (СА 72-4)

360

Онкомаркер шлунку (CA 242)

380

Онкомаркер яєчників (СА 125)

170

Простатична кисла фосфотаза (РАР)

220

Простато-специфічний антиген вільний (fPSA)

140

Простато-специфічний антиген загальний (PSA)

140

Раково-ембріональный антиген (РЕА)

160

Ранній онкомаркер яєчників (НЕ 4)

450

Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онко

150

Інфекційна панель

Антитіла Ig G до грибів роду Aspergillus

200

Антитіла до ВІЛ 1/2 (ек. т.)

200

Антитіла до ВІЛ 1/2 (центр СНІДу)

240

Бореліоз IgM+IgG (метод Western Blot)

1200

Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG

180

Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM

180

Вірус грипу А і В (антиген)

200

Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG

320

Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ

320

Вірус кору, антитіла IgG

320

Вірус кору, антитіла IgM

320

Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG

360

Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG

300

Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM

370

Кашлюк Ig G

260

Кашлюк Ig M

260

Кашлюк, паракашлюк, бронхісептикоз, зішкріб ПЛР

230

Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу)

2200

Кліщові інфекції, мультиплекс: вірус кліщового енцефаліту, бореліоз, анаплазмоз, ерліхіоз

700

Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG

250

Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM

250

Парвовірус, кров ПЛР

350

Парвовірус-19 IgG

620

Парвовірус-19 IgM

620

Правець (Clostridium tetani), антитіла IgG

360

Стрептокок групи B (визначення антигена)

250

Стрептокок групи А (визначення антигена)

200

Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), біосередовище, методом ПЛР, якісне визначення

180

Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча, методом ПЛР, якісне визначення

180

Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG

250

Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM

250

Гепатити

(HDV) гепатит D, Вірус гепатиту D (HDV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення

520

Вірус гепатиту G (HGV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення

550

Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM

180

Вірус гепатиту А (HAV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення

400

Вірус гепатиту В (HВV)), плазма крові, методом ПЛР (аналітична чутливість від 200 МО/мл), кількісне

650

Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbsAg, антитіла IgG, кількісне визначення

190

Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgG

140

Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgM

140

Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbeAg, антитіла IgG

160

Вірус гепатиту В (HВV), HbeAg

160

Вірус гепатиту В (HВV), HBSAg (поверхневий антиген), кількісне визначення

190

Вірус гепатиту В (HВV), HBSAg (поверхневий антиген), якісне визначення (HBS Ag вірусу гепатиту В)

150

Вірус гепатиту В (HВV), генотипування (A, B, C, D тип), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення

450

Вірус гепатиту В (HВV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення

240

Вірус гепатиту С (HСV) different, антитіла IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5 (HCV- RIBA)
((HCV-RIBA) гепатит С, Ig G та М до індивідуальних білків віруса )

260

Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgМ

170

Вірус гепатиту С (HСV), генотипування (1a,1b,2,3a тип), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення

600

Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, ПЛР Real-Time - кількісне визначення

750

Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення

300

Вірус гепатиту С (HСV), сумарні антитіла IgM+IgG (аHCV)

160

ТОРЧ - інфекції

Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG)

320

Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр

400

Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG

400

Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG

320

Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG

140

Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgМ

140

Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методо

180

Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові методом ПЛР, якісне визначення

180

Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgG

160

Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgM

160

Герпес вірус 3 тип(Varicella Zoster), плазма крові, слина, сеча, вміст папул, методом ПЛР, якісне ви

320

Герпес вірус 6 тип (HHV 6), антитіла IgG

230

Герпес вірус 6 тип (HHV 6), плазма крові методом ПЛР, якісне визначення

210

Герпес вірус 6 тип (HHV 6), плазма крові, слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, кількісне виз

300

Герпес вірус 6 тип (HHV 6), слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення

210

Герпес вірус 7 тип (HHV 7), плазма крові, слина та ін., методом ПЛР, якісне визначення

260

Герпес вірус 8 тип (HHV 8), плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР, я

260

Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові методом ПЛР, якісне визначення

200

Епштейнa-Барр вірус (EBV), слина, біосер. методом ПЛР, якісне визначення

200

Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA

150

Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA

150

Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР, кількісне визначення

250

Краснуха (Rubella), антитіла IgG

150

Краснуха (Rubella), антитіла IgМ

150

Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG

150

Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ

150

Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення

180

Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG

150

Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ

150

Цитомегаловірус (CMV), плазма крові методом ПЛР, якісне визначення

170

Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР, кількісне визначення

240

Цитомегаловірус (CMV), слина, зішкріб ,сеча, біоптат, змив, методом ПЛР, якісне визначення

170

Коронавірус

Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антиген, (швидкий тест)

200

Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антиген, (швидкий тест) для виїзду за кордон)

300

Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG

200

Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG до S-білку

200

Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM

200

Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgА

200

Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), методом ПЛР, якісне визначення

500

Коронавірус SARS-CoV-2/Грип Комплекс

400

Захворювання ШКТ

Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG

150

Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG

150

Лактоферин в калі, якісне визначення

850

Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA

150

Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG

150

Пакет Глистні інвазії 1
(Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG)

600

Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG

150

Трихінели (Trichinella), антитіла IgG

150

Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісне визначення

400

Хелікобактер (Helicobacter pylori), сумарні антитіла

150

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pilori) ПЛР, біоптат зі слизової шлунку

220

Інфекції, що передаються статевим шляхом

Антитіла до сифілісу Treponema pallidum IgA+IgM+IgG

140

Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР, якісне визначення

160

Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення

160

Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча, методом ПЛР, якісне визначення

160

Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, кількісне визначення

220

Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення

160

Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, кількісне визначення

220

Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG

150

Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ

150

Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення

160

Сифіліс ДНК (Treponema pallidum)

220

Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG

150

Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення

160

Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначенн

160

Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення

160

Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG

150

Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM

150

Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР , якісне визначення

160

Уреаплазма spp.(Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення

350

Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG

150

Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА

150

Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ

150

Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, кількісне визначення

220

Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив, методом ПЛР, якісне визначення

160

Вірус папіломи людини (ВПЛ)

Квант-15 ВПЛ кількісне дослідження

650

Квант-21 ВПЛ кількісне дослідження

800

Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні)

180

Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні)

180

Скринінг ВПЛ високого онкогенного ризику

450

Аутоімунні захворювання

LE клітини

200

ScL-70

520

Автоімунна стандартна Х панель

1000

Антинуклеарні антитіла (ANA)

350

Антитіла до В2-глікопротеїну IgG

380

Антитіла до В2-глікопротеїну IgM

380

Антитіла до В2-глікопротеїну IgА

380

Антифосфоліпідні антитіла IgG

320

Антифосфоліпідні антитіла IgМ

320

Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen)

380

Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) 

350

Аутоантитіла до двоспіральної ДНК, IgG (ADNA II)

380

Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG

350

Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM

350

Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM)

350

Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС)

300

Аутоантитіла до односпіральної ДНК, IgG (ADNA I)

380

Гепато-нефрологічна панель

1100

М'язево-скелетна панель

1100

Мікросоми печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM, метод непрямої імунофлюорисценції)

550

Діагностика целіакії

Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази

550

Антитіла IgE до алергенів глютену

250

Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази

550

Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA

550

Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG ELiA

550

Антитіла до тканинної трансглутамінази сумарні

400

Гліадин, антитіла IgA

300

Гліадин, антитіла IgG

300

Целіакія, панель І

800

Целіакія, панель ІІ

800

Імунологічні дослідження

Ig G загальний

150

Ig M загальний

150

Іg А секреторний (слина)

150

Іg А загальний

150

Іg Е загальний

160

Інтерлейкін-6 (IL-6)

850

Комплекс імунологічне обстеження

1100

Фактор комплементу С3

460

Фактор комплементу С4

460

Функціональна активність гранулоцитів крові

600

Циркулюючі імунні комплекси

450

Молекулярно-генетичні дослідження

ACE (I/D), поліморфізм в гені ангіотензинперетворюючого ферменту

650

AGTR1 (1166A>C), поліморфізм в гені рецептора 1-го типу ангіотензину-2

650

HLA-B-27

550

Гемохроматоз (HFE 3 поліморфізми)

1250

Генетичний ризик розвитку атопічного дерматиту та іхтіозу

1800

Генетичний ризик розвитку остеопорозу (LCT, VDR)

900

Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників роширений (BRCA17 поліморфізмів, BRCA2 1

2500

Генетичний ризик розвитку хвороби Альцгеймера

900

Генетичний ризик розвитку хвороби Вільсона-Коновалова (ATP7B 3 поліморфізми)

1200

Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера, методом піросеквенування

1450

Генетичний ризик розвитку хвороби Крона (NOD2 2 поліморфізми)

900

Кліщ - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris

600

Кров - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris

600

ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (букальний зішкріб)

450

ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (плазма)

450

Прогноз лікування епілепсії повний

1800

Резус-фактор плоду. Визначення гену RHD в крові матері методом ПЛР.

2800

Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR), ПЛР кров

1280

Фармакогенетика - Варфарин (CYP2C9*2/*3, VCORC1)

1200

Фармакогенетика - Клопідогрел (CYP2C19*2/*3)

900

Фармакогенетика - Статини (SLCO1B1)

700

Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR), ПЛР кров

480

Целіакія (HLA DQ2/DQ8)

1450

Алергія

Ig E до алергенів амброзії

250

Ig E до алергенів апельсину

250

Ig E до алергенів арахісу

250

Ig E до алергенів бананів

250

Ig E до алергенів берези

250

Ig E до алергенів білка яєчного

250

Ig E до алергенів жовтка яєчного

250

Ig E до алергенів кави

250

Ig E до алергенів какао

250

Ig E до алергенів картоплі

250

Ig E до алергенів кішки ( епідерміс )

250

Ig E до алергенів кліща D.farinae

250

Ig E до алергенів кліща D.рteronyssinus

250

Ig E до алергенів козеїна

250

Ig E до алергенів криветок

250

Ig E до алергенів крупи вівсяної

250

Ig E до алергенів кукурудзяної муки

250

Ig E до алергенів кульбаби

250

Ig E до алергенів курки ( перо )

250

Ig E до алергенів лосося/сьомги

250

Ig E до алергенів м'яса свинини

250

Ig E до алергенів молока коровячого

250

Ig E до алергенів моркви

250

Ig E до алергенів муки житньої

250

Ig E до алергенів муки пшеничної

250

Ig E до алергенів муки ячмінної

250

Ig E до алергенів мяса курки

250

Ig E до алергенів оселедцю

250

Ig E до алергенів папуги ( перо )

250

Ig E до алергенів полину звичайного

250

Ig E до алергенів полуниці

250

Ig E до алергенів пороху домашнього

250

Ig E до алергенів рису

250

Ig E до алергенів собаки ( епідерміс )

250

Ig E до алергенів соєвих бобів

250

Ig E до алергенів таргана-прусака

250

Ig E до алергенів телятини

250

Ig E до алергенів томатів

250

Ig E до алергенів тополі

250

Ig E до алергенів тріски

250

Ig E до алергенів шерсті морської свинки ( епідерміс)

250

Ig E до алергенів шерсті хом'яка ( епідерміс)

250

Ig E до алергенів яблука

250

Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76)

700

Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77)

700

Антитіла Ig E до алергенів лідокаїну

250

Антитіла Ig E до алергенів мепівакаїну

250

Антитіла Ig E до алергенів новокаїну

250

Антитіла до алергенів аскариди

250

Діаміноксидаза (ДАО)

1000

Еозинофільний катіонний білок

350

Інгаляційна панель №1 (20 алергенів)

1100

Інгаляційна панель №1 (30 алергенів)

1200

Пакет 'Астма/Риніт' з алергокомпонентами

2800

Пакет 'Астма/Риніт' з естрактами

2700

Панель Atopic 30-I

1200

Педіатрична панель №2

1100

Скринінг змішаної алергії у дітей Phadiatop infant

900

Скринінг інгаляційної алергії Phadiatop

950

Триптаза

900

Харчова панель №1

1100

Молекулярна Алергодіагностика

Алергокомпоненти пилку берези

1300

Астма, риніт, екзема молекулярна алергодіагностика

1600

Кліщі молекулярна алергодіагностика

1800

Молекулярний пакет 'Алергокомпоненти кота'

2200

Молекулярний пакет 'Бур'яни 1'

1700

Молекулярний пакет 'Бур'яни 2'

1500

Молекулярний пакет 'Лугові трави 1'

1400

Молекулярний пакет 'Лугові трави 2'

2700

Молекулярний пакет 'Лугові трави та бур'яни'

2200

Молекулярний пакет 'Яйце'

1600

Молоко молекулярна алергодіагностика

2500

Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика (295 показники)

5000

Плісінь внутрішня молекулярна алергодіагностика

1500

Плісінь зовнішня молекулярна алергодіагностика

1500

Гістологічна панель

STI7 (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycop

1600

Біопсія ендометрію + ІГХ (ER, PR) дослідження гормонального статусу едометрію

2600

Біопсія ендометрію + Імун.гіст.хім. вериф. CD138

2500

Біопсія ендометрію (аспіраційної біопсії,вишкрібання,поліпектомії)

860

Біопсія і клиноподібна резекція яєчників (з одного боку)

1000

Біопсія піхви

860

Біопсія ш/м (не ексцизійні) + Імун.гіст.хімія вериф. HSIL(p16+ki-67)

2600

Біопсія шийки матки (ексцизійні)

950

Біопсія шийки матки (не ексцизійні)

860

Біопсія шкіри до 3-х утворень

900

Вишкрібання цервікального каналу

850

Ексцизійна біопсія пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію)

900

ІГХ (ER, PR) дослідження гормонального статусу едометрію

1700

Імуногістохімічна верифікація HSIL (ki-67)

950

Імуногістохімічна верифікація HSIL (p16)

950

Імуногістохімічна верифікація HSIL (p16, ki-67)

1700

Імуногістохімічна верифікація хронічного ендометриту (CD138)

1100

Інцизійної,панч та радіохвильової біопсії шкіри(до 3 утв.)(при добр.пухл., бородавки)

900

Панч-біопсії або інших видах біопсії шкіри при запальних дерматозах та алопеціях

2500

ПАП-тест методом рідинної цитології (CSD)

550

Рідинна цитологія Cell-Prep+Digene HC2 HPV HR DNA (CSD)

1300

Рідинна цитологія Cell-Prep+імуногістохімія

1800

Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35,

2350

Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки

350

Анемія

Еритропоетин

350

Залізо-зв’язуюча здатність сироватки загальна

90

Трансферин

150

Феритин

160

Моніторинг лікарських засобів

Вальпроєва кислота

200

Карбамазепін

200

Біоценози

Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків)

420

Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливостю до антибіотиків)

480

Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини

700

Фемофлор скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту

900

Забір матеріалу для досліджень

Виїзд медичної сестри

200

Забір біологічного матеріалу (1 система)

30

Забір біологічного матеріалу (2 системи)

35

Забір біологічного матеріалу (3 системи)

40

Забір біологічного матеріалу (COVID-19)

50

Забір біологічного матеріалу для антибіотикограми

15

Забір біологічного матеріалу для ПЛР діагностики

30

Забір капілярної крові

30

Контейнер для забору біоматеріалу

15

Пакетні обстеження

Комплексне обстеження №1 (Дієта)
(Загальний аналіз крові розгорнутий (5-diff, 32 показники+формула+ШОЕ), Залізо (Fe), Сечова кислота, Хлор (Cl), Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Аланінамінотрансфераза (АLТ), Магній (Mg), С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення, Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, Креатинін, Сечовина, Тимолова проба, Лужна фосфотаза, Фосфор (P), Білірубін прямий, Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Кальцій (Ca), Натрій (Na), Глюкоза, Калій (K), Холестерин, З

1695

Пакет COVID-19 IgA+IgM+IgG
(Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgА , Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG , Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM )

600

Пакет COVID-19 IgA+IgM
(Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgА , Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM )

400

Пакет COVID-19 IgG+ПЛР
(Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), методом ПЛР, якісне визначення, Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG )

700

Пакет COVID-19 IgM+IgG+ПЛР
(Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), методом ПЛР, якісне визначення, Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG , Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM )

900

Пакет COVID-19 IgM+IgG
(Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG , Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM )

400

Пакет COVID-19 IgM+ПЛР
(Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM , Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), методом ПЛР, якісне визначення)

700

Пакет Біохімія загальна 1
(Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, Загальний білок, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Креатинін, Сечовина)

330

Пакет Біохімія загальна 2
(Глюкоза, Загальний білок, Білірубін прямий, Лужна фосфотаза, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Білірубін непрямий, Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, Креатинін, Сечовина)

490

Пакет Біохімія
(Білірубін непрямий, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, Креатинін, Сечовина, Тимолова проба, Білірубін прямий, Холестерин, Загальний білок)

495

Пакет Гепатити
(Вірус гепатиту С (HСV), сумарні антитіла IgM+IgG (аHCV), Вірус гепатиту В (HВV), HBSAg (поверхневий антиген), якісне визначення (HBS Ag вірусу гепатиту В), Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM)

490

Пакет Глистні інвазії 2
(Трихінели (Trichinella), антитіла IgG, Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG)

900

Пакет Гормони щитовидної залози
(Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреопероксидази (AТПО), Тироксин вільний (FT4))

430

Пакет Дитячий
(Білірубін загальний, прямий, непрямий, Глюкоза, Аналіз сечі загальний (ЗАС) з мікроскопією осаду, Загальний білок, Кальцій (Ca), Загальний аналіз крові розгорнутий ( 5 diff + лейкоцитарна формула + ШОЕ), Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3), Залізо (Fe))

965

Пакет Діагностика антифосфоліпідного синдрому
(Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG, Вовчаковий антикоагулянт, Антифосфоліпідні антитіла IgG, Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM, Антифосфоліпідні антитіла IgМ)

1690

Пакет Електроліти крові: Калій; Натрій; Хлор
(Хлор (Cl), Натрій (Na), Калій (K))

165

Пакет Жіночий гормональний профіль
(17-ОН-оксипрогестерон (17-OH ), Тестостерон загальний (TES), Кортизол (в сироватці ), Лютеїнізуючий гормон (LH), Пролактин (PRL), Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Естрадіол (E2), Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG), Тиреотропний гормон (TSH))

1550

Пакет Здорова шкіра
(Цинк (Zn), 17-ОН-оксипрогестерон (17-OH ), Тестостерон загальний (TES), Індекс вільного тестостерону, Дигідротестостерон , Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S), Естрадіол (E2), Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG))

1270

Пакет Здорове волосся
(Феритин, Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3), Тиреотропний гормон (TSH), Тестостерон загальний (TES), Загальний аналіз крові розгорнутий ( 5 diff + лейкоцитарна формула + ШОЕ))

1000

Пакет Імуноглобуліни
(Іg Е загальний, Ig G загальний, Ig M загальний, Іg А загальний)

610

Пакет Індекс ROMA
(Онкомаркери СА125 + НЕ4)

620

Пакет Індекс вільного тестостерону
(Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний (TES), Індекс вільного тестостерону)

320

Пакет Кардіологічний 1
(Креатинфосфокіназа-МВ (серцева) фракція (КФК-МВ), Холестерин, NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону))

835

Пакет Контроль другої фази МЦ
(Лютеїнізуючий гормон (LH), Пролактин (PRL), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S), Прогестерон (PRG))

760

Пакет Контроль здоров'я після COVID-19
(Загальний білок, Загальний аналіз крові розгорнутий ( 5 diff + лейкоцитарна формула + ШОЕ), Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Лужна фосфотаза, D-димер, Феритин, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, прямий, непрямий)

885

Пакет Контроль першої фази МЦ
(Естрадіол (E2), Лютеїнізуючий гормон (LH), Пролактин (PRL), Фолікулостимулюючий гормон (FSH))

600

Пакет Ліпідограма
(Тригліцериди, Холестерин, Розрахунок індекса атерогенності, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ))

270

Пакет Маркери запалення при COVID-19
(Загальний аналіз крові розгорнутий ( 5 diff + лейкоцитарна формула + ШОЕ), D-димер, Коагулограма (Протромбіновий час; Протромбіновий індекс; Тромбіновий час; АЧТЧ; Фібриноген; INR), С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP), кількісне визначення, Феритин)

870

Пакет Насичення трансферина залізом
(Розрахунок насичення трансферина залізом, Залізо (Fe), Трансферин)

205

Пакет Ниркові проби
(Креатинін, Сечовина, Альбумін, Загальний білок, Сечова кислота)

275

Пакет Онкологічна панель для жінок
(Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9), Тиреоглобулін (TG), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Онкомаркери СА125 + НЕ4)

1130

Пакет Онкологічна панель для чоловіків
(Альфафетопротеїн (АФП) - онко, Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онко)

740

Пакет Оцінка оваріального резерва
(Антимюллерів гормон (АМГ), Інгібін B, Фолікулостимулюючий гормон (FSH))

1400

Пакет Печінкові проби
(Загальний білок, Альбумін, Білірубін непрямий, Лужна фосфотаза, Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Аланінамінотрансфераза (АLТ), Білірубін загальний, Білірубін прямий, Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT))

440

Пакет Пренатальний скринінг 1 триместру
(Вільний Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (б-ХГЛ вільний) - з 8 по 13 тижнів вагітності , Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA І триместру, Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А))

370

Пакет Пренатальний скринінг 2 триместру
(Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA ІІ триместру, Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP) (контроль вагітності), Хоріонічний гонадотропін людини (б-ХГЛ загальний) - з 1-го тижня вагітності включно по 40 тиждень в)

450

Пакет Причина анемії
(Трансферин, Феритин, Вітамін В-12 (Ціанокобаламін), Фолієва кислота (В9)*, Загальний аналіз крові розгорнутий (5-diff, 32 показники+формула+ШОЕ), Залізо (Fe), Розрахунок насичення трансферина залізом)

935

Пакет Проблема зайвої ваги
(Тиреотропний гормон (TSH), Глюкоза, Інсулін, Холестерин, Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), Глікований гемоглобін (HbA1c), HOMA-IR)

655

Пакет ПСА
(Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA))

280

Пакет Ревмопроби 1
(С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення, Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення, Ревматоїдний фактор (РФ), кількісне визначення)

240

Пакет Ревмопроби 2
(Серомукоїди, кількісне визначення, С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення, Ревматоїдний фактор (РФ), кількісне визначення)

215

Пакет Розрахунок індекса атерогенності
(Холестерин, Розрахунок індекса атерогенності, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ))

135

Пакет Скринінг гепатитів
(Вірус гепатиту С (HСV), сумарні антитіла IgM+IgG (аHCV), Вірус гепатиту В (HВV), HBSAg (поверхневий антиген), якісне визначення (HBS Ag вірусу гепатиту В))

310

Пакет ТОРЧ неонатальний
(Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG , Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG , Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG, Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG , Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ , Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG , Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgМ )

1330

Пакет Урогенітальний скринінг ПЛР
(Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення, Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР , якісне визначення, Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення, Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив, методом ПЛР, якісне визначення)

800

Пакет Хірургічний 1
(Аналіз сечі загальний (ЗАС) з мікроскопією осаду, Група крові (АВО), резус фактор (Rh), Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM , Коагулограма (Протромбіновий час; Протромбіновий індекс; Тромбіновий час; АЧТЧ; Фібриноген; INR), Загальний аналіз крові розгорнутий (5-diff, 32 показники+формула+ШОЕ), Глюкоза)

770

Пакет Хірургічний 2
(Група крові (АВО), резус фактор (Rh), Коагулограма (Протромбіновий час; Протромбіновий індекс; Тромбіновий час; АЧТЧ; Фібриноген; INR), Загальний аналіз крові розгорнутий (5-diff, 32 показники+формула+ШОЕ), Креатинін, Сечовина, Глюкоза)

590

Пакет Хірургічний 3
(Аналіз сечі загальний (ЗАС) з мікроскопією осаду, Група крові (АВО), резус фактор (Rh), Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Коагулограма (Протромбіновий час; Протромбіновий індекс; Тромбіновий час; АЧТЧ; Фібриноген; INR), Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM , Загальний аналіз крові розгорнутий (5-diff, 32 показники+формула+ШОЕ), Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG, Глюкоза, Опісторхії (Opisthorchis

1370

Пакет Хірургічний розгорнутий
(Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, Креатинін, Сечовина, Тимолова проба, Вірус гепатиту В (HВV), HBSAg (поверхневий антиген), якісне визначення (HBS Ag вірусу гепатиту В), Аналіз сечі загальний (ЗАС) з мікроскопією осаду, Тиреотропний гормон (TSH), Група крові (АВО), резус фактор (Rh), Глюкоза, Загальний білок, Тироксин вільний (FT4), Антитіла до сифілісу Treponema pallidum IgA+IgM+IgG, Антитіла до ВІЛ 1/2 (центр СНІДу), Коаг

1925

Пакет Чоловіче здоров'я
(Білірубін непрямий, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Сечова кислота, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, Креатинін, Сечовина, Тиреотропний гормон (TSH), Білірубін прямий, Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Глюкоза, Тестостерон вільний (FTES), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), Холестерин, Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Естрадіол (E2))

1375