fbpx

Доступні аналізи


Назва Ціна
'

'Астма, риніт, екзема' молекулярна алергодіагностика

1400

'Весняні дерева' молекулярна алергодіагностика

990

'Кліщі' молекулярна алергодіагностика

1450

'Молоко' молекулярна алергодіагностика

2300

'Плісінь внутрішня' молекулярна алергодіагностика

1200

'Плісінь зовнішня' молекулярна алергодіагностика

1200

(ADNA I) антитіла до денатурованої ДНК

470

(ADNA II) антитіла до нативної ДНК

420

(aHAV M) А гепатит, антитіла Ig M

150

(aHBe) В гепатит, антитіла до HBe Ag

150

(aHBS) В гепатит, антитіла до HBS Ag

130

(aHCV M) С гепатит, антитіла Ig M

130

(aHCV) C гепатит, антитіла загальні

110

(aHDV) D гепатит, антитіла загальні

220

(ANA) Антиядерні антитіла

200

(HBV) гепатит В, кількісне визначення ДНК вірусу методом ПЛР

700

(HBV) гепатит В, якісне визначення ДНК вірусу методом ПЛР

200

(HCV генотип) генотипування РНК гепатиту С (1а, 1b, 2, 3а) методом ПЛР

500

(HCV) гепатит С, кількісне визначення РНК вірусу методом ПЛР

750

(HCV) гепатит С, якісне визначення РНК вірусу методом ПЛР

200

(HDV) гепатит D, визначення РНК вірусу методом ПЛР

400

(HGV) гепатит G, визначення РНК вірусу методом ПЛР

390

(HHV-6) герпес вірус-6 (біосередовище), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (кров), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (ліквор), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (сеча), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (слизова носоглотки), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (слизова ротоглотки), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 (слина), виявлення ДНК методом ПЛР

130

(HHV-6) герпес вірус-6 тип, антитіла Ig G

150

(SCC) Антиген плоскоклітинної карциноми

350

(ДГЕА) Дегідроепіандростерон-сульфат

130

(НАV) гепатит А, визначення РНК вірусу методом ПЛР

390

(СТГ) Соматотропний гормон

220

(СТГ) Соматотропний гормон з навант.

220

*

*(HCV-RIBA) гепатит С, Ig G та М до індивідуальних білків віруса
((HCV-RIBA) гепатит С, Ig G та М до індивідуальних білків віруса )

250

*HLA-B-27
(HLA-B-27)

550

*Альдостерон
(Альдостерон)

350

*Андростендіон
(Андростендіон)

260

*Антимюллерів гормон
(Антимюллерів гормон)

380

*Антинейтрофільні цитоплазматичні АТ н/к (cANCA,pANCA)
(Антинейтрофільні цитоплазматичні АТ н/к (cANCA,pANCA))

1100

*Антитіла до ендомізію IgA
(Антитіла до ендомізію IgA)

1100

*Антитіла до ендомізію IgG
(Антитіла до ендомізію IgG)

1110

*Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози
(Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози)

1100

*Біохімія для ФіброТесту
(Розрахунок фібротесту, Білірубін загальний, ApoA1, альфа-2-макроглобулін, гама-Глутамілтранспептидаза, Гаптоглобін, Аланінамінотрансфераза (АЛТ))

580

*Глюкозотолерантний тест
(Глюкоза 3 через 2 години, Глюкоза 2 через годину, Глюкоза 1 натще)

160

*Гомоцистеїн
(Гомоцистеїн)

280

*Гормони жіночі
(Лютеїнізучий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин )

350

*Дигідротестостерон
(Дигідротестостерон)

300

*Електроліти крові
(Натрій, Калій, Хлориди)

140

*Інсулін + Глюкоза (Індекс HOMA)
(HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза)

170

*Кардіологічний пакет
(NT-proBNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиреутичного гормону), ST2)

1000

*Кашлюк ПЛР якісно, слизова ротоглотки
(Кашлюк ПЛР якісно, слизова ротоглотки)

220

*Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу)
(Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу))

1800

*Комплексне обстеження №1
(Калій, Холестерин ліпопротеїдів низької щільності, Сечовина, Залізо, С-реактивний білок, Холестерин, Креатинін, альфа-Амілаза, Лужна фосфотаза загальна, Білкові фракції, Хлориди, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Білірубін загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Сечова кислота, Глюкоза, Магній, Тригліцериди, Холестерин ліпопротеїдів високої щільності, Загальний аналіз крові (з формулою та ШОЕ), Тимолова проба, Загальний білок, Кальцій, Фосфор, Білірубін прямий, гама-Глутамілтра

1500

*Контроль другої фази МЦ
(Прогестерон, (ДГЕА) Дегідроепіандростерон-сульфат, Лютеїнізучий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин )

570

*Контроль першої фази МЦ
(Лютеїнізучий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин , Естрадіол (Е2))

460

*Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика (282 показники)
(Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика (282 показники))

4500

*Онкомаркер CYFRA 21-1
(Онкомаркер CYFRA 21-1)

280

*Онкомаркер шлунку СА72-4
(Онкомаркер шлунку СА72-4)

260

*Онкомаркери СА125 + НЕ4
(Онкомаркери СА125 + НЕ4)

390

*Пакет 'Чоловіче здоров'я'
(Сечовина, Тестостерон вільний, Креатинін, Простат-специфічний антиген ЗАГАЛЬНИЙ, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Холестерин, Білірубін загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Глюкоза, Сечова кислота, Холестерин ліпопротеїдів високої щільності, Тиреотропний гормон (ТТГ), Білірубін прямий, гама-Глутамілтранспептидаза, Естрадіол (Е2), Простат-специфічний антиген вільний)

1120

*Пакет COVID-19 IgA+IgM+IgG
(COVID-19 IgA до нуклеокапсидного антигену, COVID-19 IgG до нуклеокапсидного антигену, COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену)

900

*Пакет COVID-19 IgA+IgM
(COVID-19 IgA до нуклеокапсидного антигену, COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену)

600

*Пакет COVID-19 IgG+ПЛР
(COVID-19 RNA (ПЛР), COVID-19 IgG до нуклеокапсидного антигену)

1000

*Пакет COVID-19 IgM+IgG+ПЛР
(COVID-19 RNA (ПЛР), COVID-19 IgG до нуклеокапсидного антигену, COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену)

1200

*Пакет COVID-19 IgM+IgG
(COVID-19 IgG до нуклеокапсидного антигену, COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену)

600

*Пакет COVID-19 IgM+ПЛР
(COVID-19 RNA (ПЛР), COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену)

1000

*Пакет Ig AMGE
(Ig E, Ig G, Ig M, Ig A)

350

*Пакет Біохімія
(Білірубін прямий, Загальний білок, Холестерин, Сечовина, Креатинін, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Білірубін загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Тимолова проба)

400

*Пакет гепатити
(HBcor Ag Ig G антитіла до вірусу гепатиту В, HBcor Ag Ig M антитіла до вірусу гепатиту В, (aHCV) C гепатит, антитіла загальні )

330

*Пакет глистні інвазії
(Загальні антитіла до лямблії, Токсокара IgG, Аскарида IgG, Опісторхіс IgG)

450

*Пакет Загальний аналіз крові 27d з ШОЕ
(Загальний аналіз крові 5d (27 показників), ШОЕ)

70

*Пакет Ліпідограма
(Холестерин ліпопротеїдів високої щільності, Розрахунок індекса атерогенності, Холестерин ліпопротеїдів низької щільності, Тригліцериди, Холестерин)

200

*Пакет насичення трансферина залізом
(Залізо, трансферин, Розрахунок насичення трансферина залізом)

180

*Пакет ПСА
(Простат-специфічний антиген вільний, Простат-специфічний антиген ЗАГАЛЬНИЙ)

220

*Пакет Ревмопроби 1
(С-реактивний білок, Антистрептолізин О, Ревматоїдний фактор)

200

*Пакет Ревмопроби 2
(Серомукоїд, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор)

180

*Пакет розрахунок індекса атерогенності
(Розрахунок індекса атерогенності, Холестерин, Холестерин ліпопротеїдів високої щільності)

100

*Пакет ТОРЧ неонатальний
(Токсоплазма Ig M, антитіла, Цитомегаловірус Ig M, антитіла, Токсоплазма Ig G, антитіла, Цитомегаловірус Ig G, антитіла, Герпес звичайний 1/2 Ig M, антитіла, Мікоплазма Ig G, антитіла, Герпес звичайний 1/2 Ig G, антитіла, Уреаплазма Ig G, антитіла, Хламідія трахоматіс Ig G, антитіла)

1400

*Пакет функція щитовидної залози
(Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (T4), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) )

350

*Пакет: Антитіла до Епштейн-Барр ( ЕА, NА, VCA )
(Епштейн-Барр (ЕА), антитіла до раннього антигенного комплексу Ig G, Епштейн-Барр Ig М (VCA), антитіла до капсидного антигену , Епштейн-Барр Ig G (NA), антитіла до ядерного антигену)

350

*Пакет: Антитіла до токсоплазми ( Іg А, Іg G, Ig М )
(Токсоплазма Ig M, антитіла, Токсоплазма Ig G, антитіла, Токсоплазма Ig A, антитіла)

370

*Папіломавірус квант 15 показників (кількісно)
(Папіломавірус квант 15 показників (кількісно))

440

*Папіломавірус квант 21 показник (кількісно)
(Папіломавірус квант 21 показник (кількісно))

600

*Печінкові проби
(Білірубін загальний, Білірубін прямий, гама-Глутамілтранспептидаза, Загальний білок, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Альбумін, Лужна фосфотаза загальна)

350

*Пренатальний скринінг 1
(Рарр, Вільний БЕТА-ХГТ (8 тиждень - 13 тиждень), Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA І триместру)

280

*Пренатальний скринінг 2
(Альфа-фетопротеїн (контроль вагітності), Естріол, Хоріонічний гонадотропін ХГТ (1 тиждень - 40 тиждень), Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA ІІ триместру)

350

*Розрахунок індексу вільного тестостерону
(Глобулін що звязує статеві гормони (СЗГ), Тестостерон ЗАГАЛЬНИЙ, Індекс вільного тестостерону)

280

*Скринінг гепатитів
(HBS Ag вірусу гепатиту В, (aHCV) C гепатит, антитіла загальні )

200

*Цистатин-С зі ШКФ
(Цистатин-С зі ШКФ)

525

1

17-оксипрогестерон

150

2

25-OH Вітамін D total

310

A

ACE (I/D), поліморфізм в гені ангіотензинперетворюючого ферменту

650

AGTR1 (1166A>C), поліморфізм в гені рецептора 1-го типу ангіотензину-2

650

ANTI-LKM антитіла до мікросом печінки та нирок

260

ApoA1

80

ApoB

80

C

Candida albicans, виявлення ДНК методом ПЛР

130

COVID-19 IgA до нуклеокапсидного антигену

350

COVID-19 IgG до нуклеокапсидного антигену

350

COVID-19 IgM до нуклеокапсидного антигену

350

COVID-19 RNA (ПЛР)

800

COVID-IgG QuantiSpike

350

Cкринінг змішаної алергії у дітей Phadiatop infant

750

D

D-Dimer

180

G

Gardnerella vaginalis, виявлення ДНК методом ПЛР

130

H

HBcor Ag Ig G антитіла до вірусу гепатиту В

120

HBcor Ag Ig M антитіла до вірусу гепатиту В

130

HBe Ag вірусу гепатиту В

150

HBS Ag вірусу гепатиту В

110

I

Ig A

135

Ig A (слина)

135

Ig E

135

Ig G

135

Ig M

135

IgG до грибів роду Аспергілюс

185

N

NT-proBNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиреутичного гормону)

360

P

pH крові

60

S

ScL-70

400

ST2

900

А

Автоімунна стандартна Х панель

800

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

230

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

50

Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76)

500

Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77)

500

Альбумін

50

альфа-2-макроглобулін

210

альфа-Амілаза

50

Альфа-фетопротеїн (контроль вагітності)

130

Альфа-фетопротеїн (онкоконтроль)

130

Амброзія (суміш)

130

Аналіз крові на LE - клітини

130

Аналіз сечі по Нечипоренко

60

Аналіз сімяної рідини

170

Аналіз сімяної рідини з б/х показниками
(Аналіз сімяної рідини, Б/х дослідження сімяної рідини (цинк і фруктоза))

300

Антибіотикограма №1 (діти та вагітні)

250

Антибіотикограма №2 (дорослі)

250

Антиген COVID-19 (експрес-тест)

600

Антимікросомальні антитіла АМСА

250

Антимітохондріальні антитіла АМХА

300

Антиспермальні А/Т

260

Антистрептолізин О

75

Антитіла до В2-глікопротеїну IgG

350

Антитіла до В2-глікопротеїну IgM

350

антитіла до ВІЛ

200

Антитіла до кардіоліпіну IgG

270

Антитіла до кардіоліпіну IgM

270

Антитіла до рецепторів ТТГ

450

Антитіла до сифілісу

110

Антитіла до тиреоглобуліну (ATTГ)

120

Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО)

130

Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)

800

Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA

300

Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG

300

Антитіла до фосфоліпідів Ig G (APHL Ig G)

240

Антитіла до фосфоліпідів Ig M (APHL Ig M)

240

Антитіла до циклічного цитрулінованого виментину

350

Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду

350

Антитіла по системі резус

180

Антитромбін-ІІІ

200

Апельсин

130

Арахіс

130

Аскарида

130

Аскарида IgG

125

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

50

Б

Б/х дослідження сімяної рідини (цинк і фруктоза)

180

Банани

130

Береза

130

Бета-2 мікроглобулін

220

Білірубін загальний

50

Білірубін прямий

50

Білкові фракції

70

Білок яєчний

130

Біохімія сечі

50

Бореліоз IgM+IgG (метод Western Blot)

1000

Борелія антитіла IgG

160

Борелія антитіла IgM

160

В

Вальпроєва кислота

140

Ванілмигдальна кислота (сеча)

350

Вільний БЕТА-ХГТ (8 тиждень - 13 тиждень)

130

Вірус грипу А і В (антиген)

200

вірус Епштейн-Барр ПЛР (молоко) біо сер.

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР біо сер.

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР еякулят

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР кількісно, плазма

180

вірус Епштейн-Барр ПЛР кількісно, слина

180

вірус Епштейн-Барр ПЛР кров

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР матеріал з уретри

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР матеріал з шийки матки

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР сеча

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР слизова носоглотки

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР слизова ротоглотки

130

вірус Епштейн-Барр ПЛР слина

130

Вірус Епштейн-Барр біо.сер. (ліквор)

130

Вірус кору, антитіла IgG

230

Вірус кору, антитіла IgM

320

Вовчаковий антикоагулянт

170

ВПЛ, генотипування ДНК 6-11

130

ВПЛ, генотипування ДНК 16-18

130

Г

гама-Глутамілтранспептидаза

50

Гаптоглобін

140

Гемоглобін

50

Гемолізини (антитіла по системі АВ0)

160

Гемохроматоз (HFE 3 поліморфізми)

1250

Генетичний ризик розвитку атопічного дерматиту та іхтіозу

1800

Генетичний ризик розвитку остеопорозу (LCT, VDR)

900

Генетичний ризик розвитку хвороби Альцгеймера

900

Генетичний ризик розвитку хвороби Вільсона-Коновалова (ATP7B 3 поліморфізми)

1200

Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера, методом піросеквенування

1450

Генетичний ризик розвитку хвороби Крона (NOD2 2 поліморфізми)

900

Гепато/нефрологічна панель

750

Герпес (Varicella zoster) 3 тип, ліквор - якісне дослідження

190

Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма - якісне дослідження

190

Герпес (Varicella zoster) 3 тип, слюна - якісне дослідження

190

Герпес вірус I -II тип ПЛР кров

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР (еякулят) біологічне середовище

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР (молоко) біологічне середовище

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР (сеча) біологічне середовище

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР біологічне середовище

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР матеріал з уретри

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР матеріал з шийки матки

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР сік простати

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР слизова носоглотки

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР слизова роготлотки

130

Герпес вірус I -II тип ПЛР слина

130

Герпес вірус I-II тип біо сер.(ліквор)

130

Герпес звичайний 1/2 Ig G, антитіла

120

Герпес звичайний 1/2 Ig M, антитіла

120

Герпес ІІІ типу (Varicalla zoster) IgG

140

Герпес ІІІ типу (Varicalla zoster) IgM

140

Гліадин IgA

300

Гліадин IgG

150

Глікований гемоглобін HbA1c

160

Глобулін що звязує статеві гормони (СЗГ)

150

Глюкоза

45

Глюкоза 1 натще

45

Глюкоза 2 через годину

45

Глюкоза 3 через 2 години

45

Глютамінокисла декарбоксилаза АТ

460

Глютен

130

Гонорея ПЛР сеча

140

Гонорея, зішкріб

140

Група-резус

60

Д

Дифтерія IgG до анатоксину

300

Діаміноксидаза

900

Е

Еозинофільний катіонний білок

300

Епідемічний паротит (свинка) IgM

250

Епітелій кішки

130

Епітелій морської свинки

130

Епітелій собаки

130

Епітелій хомяка

130

Епштейн-Барр (ЕА), антитіла до раннього антигенного комплексу Ig G

135

Епштейн-Барр Ig G (NA), антитіла до ядерного антигену

120

Епштейн-Барр Ig М (VCA), антитіла до капсидного антигену

120

Еритропоетин

280

Естрадіол (Е2)

130

Естрадіол (Е2) Cito

150

Естрадіол (Е2) в розведенні

130

Естріол

135

Ехінокок

150

Ж

Жовток яєчний

130

З

Загальний аналіз крові (з формулою та ШОЕ)

90

Загальний аналіз крові 5d (27 показників)

60

Загальний аналіз сечі

60

Загальний білок

50

Загальний білок+фракції
(Білкові фракції, Загальний білок)

100

Загальні антитіла до лямблії

120

Загальні антитіла до хелікобактер

125

Залізо

50

Залізо-звязуюча здатність сироватки

60

Зішкріб на Demodex Folliculorum

90

Зішкріб на грибок

90

І

Інгаляційна панель №1

750

Інгібін-В

600

Інсулін

130

Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)

420

К

Кава

130

Какао

130

Калій

50

Кальпротектин (кількісне визначення)

560

Кальцитонін

200

Кальцій

50

Кальцій іонізований

80

Карбамазепін

140

Картопля

130

Кашлюк Ig G

260

Кашлюк Ig M

260

Кашлюк, паракашлюк, бронхісептикоз, зішкріб ПЛР

220

Кліщ - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris

450

Кліщ D.farinae

130

Кліщ D.pterony

130

Коагулограма

170

Козеїн

130

Комплексне імунологічне обстеження (Діла)

850

Коровяче молоко

130

Кортизол

130

Кортизол (в добовій сечі)

270

Краснуха Ig G, антитіла

130

Краснуха Ig M, антитіла

130

Креатинін

50

Креатинкіназа

70

Креатинкіназа МВ-фракція (КФК)

110

Криветки

130

Кров - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris

450

Кров CITO - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris

800

Крупа вівсяна

130

Кукурудзяна мука

130

Кульбаба

130

Курка ( перо )

130

Л

Лактат

80

Лактатдегідрогеназа

50

Лептин

300

Ліквор - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris

450

Ліквор CITO - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris

800

Ліпаза

95

Лосось/сьомга

130

Лужна фосфотаза загальна

50

Лютеїнізучий гормон

130

М

М'язево-скелетна панель

750

Магній

50

Макропролактин

450

Мідь

100

Мікодот

140

Мікоплазма genitalium ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Мікоплазма genitalium ПЛР (сеча) біо сер.

130

Мікоплазма genitalium ПЛР біо сер.

130

Мікоплазма genitalium ПЛР кров

130

Мікоплазма genitalium ПЛР ліквор

130

Мікоплазма genitalium ПЛР матеріал з уретри

130

Мікоплазма genitalium ПЛР матеріал з шийки матки

130

Мікоплазма genitalium ПЛР сік простати

130

Мікоплазма hominis ПЛР біо сер.

130

Мікоплазма hominis ПЛР матеріал з уретри

130

Мікоплазма hominis ПЛР матеріал з шийки матки

130

Мікоплазма hominis ПЛР сік простати

130

Мікоплазма hominis ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Мікоплазма hominis ПЛР (сеча) біо сер.

130

Мікоплазма hominis ПЛР кров

130

Мікоплазма hominis ПЛР ліквор

130

Мікоплазма Ig G, антитіла

130

Мікоплазма Ig M, антитіла

130

Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків)

300

Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливостю до антибіотиків)

350

Мікоплазма пневмо G

150

Мікоплазма пневмо M

250

Мікроскопія мазку з крайньої плоті

75

Мікроскопія сечі 1

75

Мікроскопія сечі 2

75

Мікроскопія сечі 3

75

Мікроскопія соку простати

75

Мікроскопія урогенітального мазку (ж)

75

Мікроскопія урогенітального мазку (ч)

75

Молекулярний пакет 'Бур'яни 1'

1600

Молекулярний пакет 'Бур'яни 2'

1300

Молекулярний пакет 'Лугові трави 1'

1000

Молекулярний пакет 'Лугові трави 2'

2550

Молекулярний пакет 'Лугові трави та бур'яни'

2000

Молекулярний пакет 'Яйце'

1250

Морква

130

Мука житня

130

Мука пшенична

130

Мука ячмінна

130

Мясо курка

130

Мясо свинина

130

Н

Назоцитограма

100

Натрій

60

Нейроенолаза(NSE)

300

О

Онкомаркер ЖКТ СА-242

350

Онкомаркер молочної залози СА 15-3

130

Онкомаркер підшлукової залози СА 19-9

170

Онкомаркер яйників СА-125

130

Опісторхіс IgG

125

Оселедець

130

Остеокальцин

220

П

Пакет 'Астма/Риніт' з алергокомпонентами

2600

Пакет 'Астма/Риніт' з естрактами

2150

Пакет комплексне імунологічне обстеження та функціональна активність гранулоцитів
(Комплексне імунологічне обстеження (Діла), Функціональна активність гранулоцитів крові)

1110

Пакет Маєрса-Стамея
(Мікроскопія сечі 2, Мікроскопія сечі 1, Мікроскопія сечі 3, Мікроскопія соку простати)

200

Панель Atopic 30-I

950

ПАП-тест методом рідинної цитології

450

ПАП-тест методом рідинної цитології (Діла)

450

Папуга ( перо )

130

ПарадонтоСкрин

550

Паратгормон

140

Парвовірус-19 IgG

620

Парвовірус-19 IgM

620

Парвовірус, кров ПЛР

260

Педіатрична панель №2

750

Плацентарний лактоген

250

Плацентарний фактор росту

450

ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (букальний зішкріб)

450

ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (плазма)

450

Полин звичайний

130

Полуниця

130

Порох домашній

130

Прогестерон

130

Прогестерон Cito

150

Прогестерон в розведенні

130

Прогноз лікування епілепсії повний

1800

Прокальцитонін

350

Пролактин

125

Пролактин в розведенні

125

Простат-специфічний антиген вільний

120

Простат-специфічний антиген ЗАГАЛЬНИЙ

120

Простатична кисла фосфотаза

200

Протеїнурія (сеча)

100

Протромбіновий індекс

90

Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл)

270

Р

Раково-ембріональний антиген

130

Ранній онкомаркер яйників HE-4

280

Рарр

180

Ревматоїдний фактор

75

Резус-фактор плоду. Визначення гену RHD в крові матері методом ПЛР.

2500

Ретикулоцити

50

Рис

130

Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA І триместру

0

Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA ІІ триместру

0

С

С-пептид

150

С-реактивний білок

75

С-реактивний протеїн (високочутливий) кількісне визначення

160

Серомукоїд

50

Сечова кислота

50

Сечовина

50

Сифіліс ДНК (Treponema pallidum)

140

Сіалова кислота

70

Скринінг ВПЛ високого онкогенного ризику

260

Скринінг інгаляційної алергії Phadiatop

800

Скринінг мікроальбумінурії

65

Соєві боби

130

Соматомедин - С (інсуліноподібний фактор росту - І/IGF-I)

400

Стрептокок групи B (визначення антигена)

250

Стрептокок групи А (визначення антигена)

200

Т

Тарган-прусак

130

Телятина

130

Тестостерон вільний

180

Тестостерон ЗАГАЛЬНИЙ

135

Тимолова проба

50

Тиреотропний гормон (ТТГ)

125

Тироксин вільний (T4)

125

Тіреоглобулін

130

Токсокара IgG

125

Токсоплазма ПЛР кров

130

Токсоплазма Ig A, антитіла

155

Токсоплазма Ig G, антитіла

125

Токсоплазма Ig M, антитіла

135

Токсоплазма ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Токсоплазма ПЛР (сеча) біо сер.

130

Токсоплазма ПЛР біо сер.

130

Токсоплазма ПЛР біо.сер.(ліквор)

130

Токсоплазма ПЛР матеріал з шийки матки

130

Томати

130

Тополя

130

трансферин

135

Тригліцериди

50

Трийодтиронін вільний (T3)

125

Триптаза

770

Трихінела

150

Трихомонада ПЛР кров

130

Трихомонада Ig G, антитіла

135

Трихомонада ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Трихомонада ПЛР (сеча) біо сер.

130

Трихомонада ПЛР біо сер.

130

Трихомонада ПЛР матеріал з уретри

130

Трихомонада ПЛР матеріал з шийки матки

130

Трихомонада ПЛР сік простати

130

Тріска

130

Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR), ПЛР кров

1280

Тромбоцити

50

Тропонін I

150

Туберкульоз біо.сер.(ліквор)

130

Туберкульоз ПЛР біо сер.

130

Туберкульоз ПЛР біо сер. еякулят

130

Туберкульоз ПЛР біо сер. змив з бронхів

130

Туберкульоз ПЛР біо сер. сік простати

130

Туберкульоз ПЛР біо сер. сльоза

130

Туберкульоз ПЛР біо сер. харкотиння

130

Туберкульоз ПЛР біо сер.сеча

130

Туберкульоз ПЛР біо.сер. плевральна рідина

130

Туберкульоз ПЛР кров

130

Туберкульоз, виявлення ДНК методом ПЛР (біо.сер.-2)

130

У

Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча - методом ПЛР

140

Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча - методом ПЛР

140

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР (сеча) біо сер.

130

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР кров

130

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР матеріал з уретри

130

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР матеріал з шийки матки

130

Уреаплазма (уреалітікум, парвум) ПЛР сік простати

130

Уреаплазма Ig G, антитіла

125

Уреаплазма Ig M, антитіла

140

Ф

Фармакогенетика - Варфарин (CYP2C9*2/*3, VCORC1)

1200

Фармакогенетика - Клопідогрел (CYP2C19*2/*3)

850

Фармакогенетика - Статини (SLCO1B1)

650

Фемофлор-16, зішкріб

1000

феритин

130

Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR), ПЛР кров

480

Фолієва кислота

180

Фолікулостимулюючий гормон

125

Фосфор

55

Фруктозамін

90

Функціональна активність гранулоцитів крові

340

Х

Харчова панель №1

750

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pilori) ПЛР, біоптат зі слизової шлунку

220

Хламідія ПЛР (еякулят) біо сер.

130

Хламідія ПЛР (сеча) біо сер.

130

Хламідія ПЛР біо сер.

130

Хламідія ПЛР матеріал з уретри

130

Хламідія ПЛР матеріал з шийки матки

130

Хламідія ПЛР сік простати

130

Хламідія ПЛР кров

130

Хламідія пневмо G

150

Хламідія пневмо М

250

Хламідія трахоматіс Ig A, антитіла

140

Хламідія трахоматіс Ig G, антитіла

120

Хламідія трахоматіс Ig М, антитіла

125

Хлориди

50

Холестерин

50

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності

70

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності

70

Холінестераза

80

Хоріонічний гонадотропін ХГТ (1 тиждень - 40 тиждень)

125

Хоріонічний гонадотропін ХГТ (1 тиждень - 40 тиждень) в розведенні

125

Хоріонічний гонадотропін ХГТ (онко)

125

Ц

Целіакія (HLA DQ2/DQ8)

1300

Целіакія, панель І

600

Целіакія, панель ІІ

600

Церулоплазмін

130

Цианокобаламін (Вітамін В12)

180

Цинк

150

Циркулюючі імунні комплекси

450

Цитомегаловірус ПЛР (молоко) біо сер.

130

Цитомегаловірус ПЛР біо сер.

130

Цитомегаловірус ПЛР кров

130

Цитомегаловірус ПЛР матеріал з уретри

130

Цитомегаловірус ПЛР матеріал з шийки матки

130

Цитомегаловірус ПЛР сік простати

130

Цитомегаловірус ПЛР слизова носоглотки

130

Цитомегаловірус ПЛР слизова ротоглотки

130

Цитомегаловірус ПЛР слина

130

Цитомегаловірус Ig G, антитіла

120

Цитомегаловірус Ig M, антитіла

120

Цитомегаловірус біо.сер.(ліквор)

130

Цитомегаловірус кількісне ПЛР дослідження, плазма крові

200

Цитомегаловірус ПЛР (еякулят) б.с.

130

Цитомегаловірус ПЛР (сеча) б.с.

130

Цитоморфологічне дослідження

80

Цитоморфологічне дослідження (молочна залоза)

80

Цукор капілярної крові

40

Ч

Час згортання крові

20

Ш

ШОЕ

20

Я

Яблуко

130